Apotekerforeningen laver FAQ om indefrosne feriemidler

Apotekerforeningens Lønadministration har lavet en FAQ med svar på de hyppigste spørgsmål om korrektionen af den 6. ferieuge i indefrysningsperioden. Vi deler den her, så også farmakonomer, der ikke er på privat apotek længere, kan se den.

Apotekerforeningens FAQ om indefrosne feriemidler

Vedr. korrektion af 6. ferieuge i indefrysningsperioden


Lønadministrationen modtager i disse dage mange henvendelser vedr. korrektionen af den 6. ferieuge i indefrysningsperioden.

Lønadministrationen har løbende udbetalt de beløb, der indtil videre er modtaget fra Lønmodtagernes Feriemidler. Beløbene er udbetalt krone for krone.  

Flere har kontaktet os, bl.a. fordi opkrævningen fra Lønmodtagernes Feriemidler (LF) er højere end den udbetaling, der er modtaget fra Lønadministrationen.


Nedenfor er listet de mest hyppige årsager til differencer, og som måske kan svare på dit spørgsmål:

1. En del har oplevet differencer på ca. 300 kr. eller derunder.

  1. Det skyldes hyppigt forskellige skatteforhold pga. forskellige indkomstår.
  2. Hvis du allerede i 2020-2021 fik udbetalt dine feriemidler, så vil du givetvis have modtaget en ny årsopgørelse kort tid efter korrektionen er sket, og hvor du har modtaget penge

 

2. Andre har oplevet større differencer.

  1. Det kan skyldes, at du ikke længere er ansat i apotekssektoren. Lønadministrationen har ikke adgang til dit Det betyder, at der skal opkræves 55 % i skat, hvilket giver en lavere udbetaling her og nu. Pengene vil komme tilbage som restskat, når årsopgørelsen for 2022 er klar. Alternativt kan man allerede nu justere sin forskudsopgørelse, og dermed få et øget månedligt fradrag fordelt over 2022.
  2. Enkelte oplever større differencer, også selvom de stadigvæk er ansat i apotekssektoren, eller som ikke skyldes øget trækprocent. Det vil i de fleste tilfælde, men ikke alle, være ansatte, der har været på orlov i indefrysningsperioden. Lønadministrationen er p.t. i dialog med LF om disse sager. Forventningen er, at differencerne afklares og udbetales til de ansatte snarest muligt.

 

3. Nogle få vil opleve, at de slet ikke har fået udbetalt et beløb.

  1. Dette skyldes, at Lønadministrationen ikke har modtaget et beløb fra LF. Lønadministrationen er i dialog med LF om sagerne. Forventningen er, at sagerne afklares og udbetales til de berørte snarest muligt.

4. Nogle vil opleve slet ikke at have modtaget en opkrævning fra LF i digital post, selvom man er tilmeldt.

  1. Korrektionsindberetningen fra Lønadministrationen er i dette tilfælde ikke gået igennem. De sager, hvor det er tilfældet, vil blive samlet op i løbet af april. Der vil herefter tilgå en besked i din digitale post.

 

5. Du er i første omgang kommet til at afvise korrektionen.

  1. Der vil blive foretaget en ny indberetning efter påske, som så skal accepteres.
  2. LF har ikke hjemmel til at måtte modtage den 6. ferieuge, og derfor er vi pligtige til at foretage en ny indberetning hurtigst muligt.

 

Hvis ovenstående ikke besvarer dit spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Lønadministrationen på tl@apotekerforeningen.dk. Husk at angive navn samt fødselsdato. Din henvendelse vil derefter blive besvaret snarest muligt.

 

Med venlig hilsen

Lønadministrationen i Danmarks Apotekerforening

Mønter

Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning