Arbejdsmiljøet er afgørende for apotekernes fremtid

Apotekerne skal sørge for, at vilkårene på den enkelte arbejdsplads er, så landets farmakonomer har lyst til – og kan holde til! –at arbejde på privat apotek. Det skal løses, både af hensyn til arbejdsmiljøet, og fordi der er brug for, at apotekerne som en del af det helt nære sundhedsvæsen i fremtiden løfter flere sundhedsopgaver end i dag.

AMG Lederbillede

I Farmakonomen 05/22 kan du læse et åbenhjertigt interview med formand for Danmarks Apotekerforening, Jesper Gulev Larsen. Det er jeg særligt glad for. Under overskriften ”Arbejdsmiljøet er afgørende for apotekernes fremtid” – der er et citat fra Jesper - fortæller han blandt andet, at Apotekerforeningen har fået lavet en stor undersøgelse af arbejdsmiljøet på privat apotek. Den minder om den undersøgelse, som VIVE – bestilt af os - udkom med i marts 2022. Og med cirka samme resultat. Som Jesper siger: ”Arbejdsmiljøet på apotekerne er bredt set presset og er en medvirkede årsag til, at nogle farmakonomer har valgt at forlade sektoren. Den udvikling skal vendes.”

Apotekerne skal nu sørge for, at vilkårene på den enkelte arbejdsplads er, så I har lyst til – og kan holde til! –at arbejde på privat apotek.

Ann-Mari Grønbæk Formand, Farmakonomforeningen

Trapper vaskes som bekendt oppefra. Derfor er det godt, at Apotekerforeningen ser problemerne i øjnene – og endda også er åbne om det og eksempelvis i deres fagblad sætter fokus på, hvor vigtigt et holdbart skema er. Det sætter jeg stor pris på. Forandring kræver netop det lederskab, som Jesper Gulev Larsen viser. Ansvaret for at rette op på problemerne ligger både hos Apotekerforeningen og hos den enkelte apoteker. Apotekerne skal nu sørge for, at vilkårene på den enkelte arbejdsplads er, så I har lyst til – og kan holde til! –at arbejde på privat apotek.

Det skal løses, både af hensyn til arbejdsmiljøet, og fordi der er brug for, at apotekerne som en del af det helt nære sundhedsvæsen i fremtiden løfter flere sundhedsopgaver end i dag. Med mindre ungdomsårgange og flere ældre polyfarmacipatienter, bliver der brug for flere farmakonomer. Samtidig bliver der færre unge at uddanne fra. Hverken sektoren eller den enkelte apoteker kan tåle at se bort fra problemerne.

I forhold til fremtiden er det en del af løsningen at uddanne flere. I år er der for første gang optaget 290 elever på farmakonomuddannelsen. Det er rigtig godt og har krævet en stor indsats. Med stigende efterspørgsel efter lægemiddelspecialister er der brug for flere farmakonomer. Det er også derfor, at vi sammen med Apotekerforeningen, Farmakonomskolen, professionshøjskolerne og sygehusapotekerne arbejder målrettet på at lave en ny uddannelse.

Og så er der det med arbejdsmiljøet her og nu. Der er jeg kort og godt glad for, at Apotekerforeningen er ved at tage et stort og vigtigt skridt i den rigtige retning. Nu mangler vi, at de gode takter breder sig til alle arbejdspladser – så farmakonomerne alle steder oplever et godt arbejdsmiljø i hverdagen. Og jeg er fortsat glad for, at vi med VIVE-rapporten spurgte detaljeret og systematisk ind til jeres arbejdsmiljø.

 

Dette er en redigeret udgave af lederen fra Farmakonomen 05/2022.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning