Brevkasse: om børn og barsel

Vi har samlet svarene på de spørgsmål, farmakonomer typisk stiller om børn og barsel. Læs med og bliv klogere.

COLOURBOX9270463

Kan jeg afholde ferie i forlængelse af min barsel?
? Jeg er gravid med mit første barn, og det vil passe sådan, at jeg er færdig med at holde mine barselsuger i starten af juni næste år. Samtidig er der jo en del ferie, jeg ikke får holdt, mens jeg er på barsel. Kan jeg forlænge min barsel med først den uafholdte ferie og derefter almindelig sommerferie i tre uger?

! Som med al ferie er også ferie i forbindelse med barsel noget, der skal aftales med arbejdsgiver. Det vigtige er, at du allerede i forbindelse med planlægningen af selve barslen taler med din nærmeste chef eller din skemaplanlægger om det.

Typisk har arbejdspladsen en interesse i, at man får afholdt ferie, så man ikke kommer tilbage med en feriepukkel, der skal afvikles, når man først er tilbage på arbejde. Det er derfor også meget almindeligt at afholde ferie i forlængelse af barslen. Men det er op til din arbejdsgiver, om det konkret kan lade sig gøre.

Hvordan planlægger jeg mine orlovsuger
? Jeg kan ikke overskue, hvordan barselsreglerne er. Er der en nem måde, jeg kan få et overblik over hvornår og hvor meget barsel, jeg kan holde?

! På Farmakonomforeningens hjemmeside www.farmakonom.dk/barsel kan du finde grundige beskrivelser af, hvordan reglerne er på farmakonomarbejdspladser. Husk at se på de regler, der gælder for dit ansættelsesområde.

Når du har sat dig ind i, hvilke regler du er omfattet af som farmakonom, så gå ind på borger.dk, hvor der er en ugeplanlægger. Her kan du prøve dig frem med forskellige ugekombinationer ud fra terminsdatoen. Et godt råd er at få gjort det før fødslen. Så skal planen bare rettes til, når barnet er kommet.

Hvornår skal jeg melde barsel ind?
? Jeg har termin til september, og min kæreste og jeg er meget i tvivl om, hvordan vi bedst kan fordele barselsugerne. Skal vi have lagt en plan, før barnet kommer?

! Det er en god ide at have styr på barslen, inden barnet kommer. Ligesom den første pakke bleer. Der er meget lidt, der bliver lettere af at blive gjort med et sultent spædbarn på armen. Hvis du laver en skitse til plan med udgangspunkt i din terminsdato, så er det lettere lige at rette til, når barnet er kommet.

Med en terminsdato i september skal du være opmærksom på, at barselsreglerne bliver ændret pr. 2. august 2022. Når barnet bliver født efter den 2. august 2022, så har du som fødende seks uger til at få planlagt og meddelt arbejdsgiver, hvornår du er tilbage til arbejdet igen efter orlov. Hvis man får et barn før den 2. august, har man 8 uger til at meddele planen.
Som far eller medmor skal man meddele, om man vil holde de 2 ugers fædreorlov/orlov som medmor, 4 uger før orloven forventes at begynde, dvs. terminsdato.

Kan vi ændre i den planlagte barsel?
? Det første, man lærer med en baby på armen, er, at det meste er anderledes, end man havde forestillet sig. Og nu er vi blevet lidt ramt af livet herhjemme, og derfor vil vi gerne ændre i den barselsplan, som min arbejdsgiver har nikket til (og ansat vikar efter). Kan vi det?

! Hvis du er kommet ud over skæringsdatoerne for at indberette barselsplan på enten 6 eller 8 uger (afhængigt af hvornår barnet bliver født), så har du ikke ret til at ændre i planen. For de fleste er det typisk først, når barnet er 7-8 måneder gammelt, at man finder ud af, at der fx er problemer med pasningsmuligheder, eller at det er rart med den fleksibilitet, barslen kan give i familielivet. Men der har man altså ikke længere ret til at ændre i planen, men man kan godt aftale en ændring af planen. Derfor er rådet, at du tager en snak med din arbejdsgiver og forhører dig om, hvorvidt I kan indgå en ny aftale.

Kan jeg komme tilbage til mine ansvarsområder på arbejdspladsen efter barsel?
? Jeg er kampagneansvarlig for nogle særlige mærker i dag og elsker den del af arbejdet. Jeg ved godt, at mine arbejdsopgaver selvfølgelig skal passes af andre, mens jeg er på barsel, men er jeg på nogen måde sikret at få nogle af de spændende opgaver, når jeg kommer tilbage?

! I princippet er man på hele arbejdsmarkedet sikret at komme tilbage til en stilling, der minder om den, man har, når man går på barsel, men man er ikke garanteret at komme tilbage til helt det samme. Men man skal komme tilbage til en stilling på samme niveau – altså med samme ansvar og samme løn. Det kan dog ikke garanteres, at det er de samme mærker og helt samme ansvarsområder, du kommer tilbage til.

Vi er hårdt ramt af børnesygdomme– hvad gør jeg?
? Jeg er kommet tilbage på arbejde efter min barsel, og min lille dreng er kørt ind i vuggestue. Men hele foråret har vi hoppet fra infektion til infektion, så på skift har jeg enten barn syg eller er selv syg. Det er rigtig anstrengende, og jeg synes desværre også, at mine ellers så søde kolleger er begyndt at være lidt efter mig. Hvad kan jeg gøre?

! Reglerne for børns sygdom afhænger af din overenskomst eller kontrakt. Man har dog nogle steder pligt til at prøve at få barnet passet af en anden. Dér er det kun i de tilfælde, hvor der ikke er andre muligheder for at få barnet passet, at din eventuelle ret til at holde fri under barns sygdom kommer i spil. Du skal også være opmærksom på, at hvis du bliver ringet hjem af dit barns institution, så tæller den dag som barnets første sygedag.  

I forhold til egen sygdom har man ret til at være fraværende med sygdom, når man er syg. I nogle tilfælde kan din arbejdsgiver bede om at få en lægeerklæring, der dokumenterer, at du er uarbejdsdygtig.

Hvis du føler, at kollegerne taler i krogene, så tag fat i din tillidsrepræsentant, hvis du har sådan en. For det er et vilkår, at børn bliver syge. Og også at man som forælder kan blive smittet. Det er vigtigt, at tillidsrepræsentant og ledelse appellerer til god ro og orden på arbejdspladsen – og at ledelsen skaber rammerne for det. Jo mere pressede folk er, og jo dårligere skemaet hænger sammen, jo mere ondt kan det gøre, når kolleger er syge. En hård tone kan derfor også hænge sammen med utilstrækkelig bemanding. Arbejdsgiveren har pligt til at sørger for bemanding, så der er plads til uforudsete ting - og sygdom kommer som bekendt sjældent belejligt.

Hvordan får man det sagt?
? Jeg er gravid og helt lykkelig. Alligevel har jeg svært ved at finde ud af, hvordan jeg kan sige det på arbejdet. Hvordan skal jeg gribe det an?

! Her er det helt enkle råd, at man bare skal sige det. Helt grundlæggende skal man sige det senest tre måneder inden termin. Men her vil det for de flestes vedkommende for længst have været tydeligt. De fleste vælger at sige det, på et tidspunkt efter de har fået lavet nakkefoldsscanning, når de er omkring 12 uger henne.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning