Dut.. dut… ”Hej - det er Farmakonomforeningen, der ringer!”

Et nyt opkaldskorps er i fuld gang med at ringe til nyuddannede medlemmer. Når farmakonomerne i korpset ringer, er der kun ét mål for samtalen: En god snak om hvordan de nyuddannede farmakonomer har det og at sikre, at de ved, hvad Farmakonomforeningen kan tilbyde dem.

COLOURBOX54807071

Godt i gang med arbejdslivet

Som nyuddannet farmakonom skal man i gang med at skabe fundamentet for et helt arbejdsliv, og det er vigtigt, at man kommer godt i gang. Desværre oplever Farmakonomforeningen, at flere nyuddannede farmakonomer ikke får det optimale ud af foreningen og i nogle tilfælde melder sig helt ud, når kontingentet stiger, når de går fra at være elevmedlemmer til ordinære medlemmer. Det er en udvikling, som man fra politisk hold ønsker at vende:

- Vi skal have et stærk fællesskab i Farmakonomforeningen – også med de nyuddannede medlemmer. Som nyuddannet farmakonom kan fællesskabet være virkelig værdifuldt, fordi man kan have et behov for sparring og rådgivning om arbejdslivet som nyudklækket farmakonom, fortæller Farmakonomforeningens formand, Ann-Mari Grønbæk.

Farmakonomforeningen kan her være en vigtig hjælp i starten af karrieren som farmakonom. Ann-Mari Grønbæk uddyber:

- Nu lader jeg mig lige inspirere af min mekaniker: Man kan sige, at vi i Farmakonomforeningen gerne vil være autohjælpen, som man kan ringe til, hvis man har svært ved at starte, eller man ikke ved, hvor man skal køre hen.

Mange flere nyuddannede medlemmer skal bruge Farmakonomforeningen som ”autohjælp” i arbejdslivet.  Derfor har foreningen søsat et opkaldskorps, som skal ringe til alle nyuddannede farmakonomer for at tjekke ind, høre hvordan de har det - og være nysgerrige i forhold til om den enkelte kender til foreningens medlemstilbud:

- Succeskriteriet for telefonsamtalen er at få en god snak om dét, der fylder hos medlemmet og informere om foreningens forskellige medlemstilbud, som er relevante for den enkelte – fx faglig rådgivning eller muligheden for at få en karrieresamtale, forklarer Ann-Mari Grønbæk.

Erfarne farmakonomer står for opkaldene

Opkaldskorpset  består af dygtige og politisk engagerede farmakonomer fra foreningens bestyrelser: Nanna Fyllgraf Lorentzen, Dea Friis Jensen, Annemette Chemnitz Eilers, Mai Kristensen Lind, Åse Nissen og Mai Jensen. De har været i gang siden marts 2022, og der er kommet positive meldingerne fra dem om, hvordan det går:

- Korpset melder tilbage, at de nyuddannede medlemmer er rigtig glade for, at vi tænker på dem ved at ringe dem personligt op. Jeg er rigtig glad for, at det er kommet op at køre – mange flere af de nyuddannede medlemmer skal have en oplevelse af, at det at være medlem af Farmakonomforeningen er en entrébillet til et faglig og socialt fællesskab, afslutter Ann-Mari Grønbæk

Farmakonomforeningens opkaldskorps

Korpsets opgave er at ringe til alle medlemmer, der har været uddannet i tre år eller mindre. De er i fuld gang, og medlemmerne ringes op løbende. Det er selvfølgelig ikke kun de nyuddannede medlemmer, som opfordres til at bruge foreningen mere. Alle medlemmer har mulighed for at kontakte rådgivningen pr. telefon eller mail, ligesom foreningen løbende laver målrettet information til andre medlemsgrupper fx om arrangementer, karrieretilbud eller kontante medlemsfordele

Interview med farmakonomerne i opkaldskorpset

Annemette Chemnitz Eilers, Regionsformand i Region Nordjylland

Hvorfor har du meldt dig til opkaldskorpset?

- Jeg synes, at det lød som en rigtig spændende opgave, og vi kan virkelig gøre en forskel, når vi taler personligt med det enkelte medlem. Jeg tænker, at jeg selv ville have synes, det var rart at få et opkald, da jeg var nyuddannet. Vi kommer helt tæt på det enkelte medlem i opkaldet, og det kan kun styrke følelsen af, at de er en del af farmakonomfællesskabet i foreningen.

 Hvordan er I blevet forberedt til at tage samtalerne?

- Vi er blevet klædt godt på med to kurser, hvor vi er blevet introduceret til teknikker og værktøjer, som vi kan bruge i samtalen for at få vores farmakonomkollega i den anden ende af røret til at føle sig tryg, og som er med til at sikre, at vi får stillet de rigtige spørgsmål.

Åse Nissen, Regionsformand i Region Syddanmark

 Hvad handler telefonsamtalerne om?

- Jeg starter altid samtalen med at sige: ”Hej jeg hedder Åse – jeg ringer fra Farmakonomforeningen, og jeg er farmakonom ligesom dig, og jeg ringer for at høre, hvordan du har det.” Det er så åbent, at snakken kan gå i alle retninger ud fra, hvad der fylder hos dem. Jeg har talt om alt fra arbejdsliv og familieliv, og det at finde en god balance her, hvordan de har det på deres arbejdsplads – til vores arrangementer i foreningen, når nogle savner sparring med andre farmakonomer.

 Hvordan oplever du, at farmakonomerne i ”den anden ende” tager imod opkaldet?

- Jeg har kun fået positive tilbagemeldinger. De er glade for, at vi tænker på dem, og de er glade for, at det er en farmakonom – ligesom dem – der ringer. Jeg kan som bestyrelsesmedlem og farmakonom jo ikke yde konkret juridisk rådgivning eller tage en karrieresamtale med dem, men hvis snakken kommer ind på noget i den dur, så følger jeg altid op og beder sekretariatet kontakte dem. Når det sker, er jeg ekstra glad – for det er jo netop dét, som er formålet. At de får brugt foreningen!

 


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning