Få styr på din ferie med lidt planlægning

Den nye ferielov giver dig mulighed for at holde din ferie allerede måneden efter, at du har optjent den. Derved giver ferieloven dig lidt mere fleksibilitet – men det kræver samtidig, at du holder øje med dine ferietimer.

Efterår I Amsterdam

Her får du lidt tips til, hvordan du holder styr på ferien.

Sådan optjener du ferie
Alle lønmodtagere er som udgangspunkt omfattet af ferieloven. Det er du også som farmakonom.
Ferieloven siger, at du har ret til 5 ugers ferie i løbet af et ferieår.

Derudover kan din overenskomst eller kontrakt give dig yderligere ret til frihed. Er du omfattet af en af Farmakonomforeningens overenskomster har du fx ret til en 6. ferieuge.

Hvis du ikke er omfattet af en overenskomst kan du have ret til mere end 5 ugers ferie. I så fald vil det fremgå af din kontrakt eller personalehåndbog.

Privat apotek Regionalt og kommunalt ansatte Statsansatte

På privat apotek optjener du 2,5 dag pr. måned.

Du optjener og holder din ferie i timer, og din kan finde din ferieopgørelse nederst på din lønseddel.

 

 

 

Du optjener 2,08 dages ferie pr. måned.

Derudover optjener du 3,083 ferietimer om måneden, som udgør den 6. ferieuge.

Den 6. ferieuge optjenes i et kalenderår og afholdes i perioden fra 1. maj til den 30. april, som følger nærmest efter kalenderåret.

 

Du optjener 2,08 dages ferie pr. måned.

Derudover optjener du 0,42 særlige feriedage om måneden, som udgør den 6. ferieuge.

De særlige feriedag optjenes i et kalenderår, og skal afvikles i perioden fra 1. maj til 30. april, som følger nærmest efter kalenderåret.

 

Planlæg din ferie
Når du planlægger din ferie, så det er vigtigt at du regner ud:

  1. Hvor meget ferie du har optjent, på det tidspunkt du holder ferie
  2. Hvor meget ferie du kommer til at bruge, under din ferie.

På den måde kan du tjekke, om du har optjent feriedage nok til at du rent faktisk kan holde den ferie, du ønsker at holde. Hvis du ikke har optjent ferie nok, så vil du nemlig blive modregnet i løn, for det ferie du mangler at optjene, medmindre du søger om forskudsferie – det kan du læse mere om i næste afsnit.

Måske kan det hjælpe dig at lave et skema over din ferieoptjening og din afholdte ferie, så du kan se om det stemmer overens. På den måde kan du se, om du optjener ferie nok til den ferie, du gerne vil holde.

Du kan søge om forskudsferie
Hvis du gerne vil holde mere ferie, end du har optjent, så kan du søge om forskudsferie. Forskudsferie betyder, at du holder din ferie, inden du har optjent den.

Hvis du vil holde ferie på forskud, skal du aftale det med din arbejdsgiver, og følge de retningslinjer der er for at søge om forskudsferie, på din arbejdsplads.

Hvis du skulle fratræde, inden du har nået at optjene den ferie, du har afholdt på forskud, vil det blive modregnet i din løn.

Ferien for ferieåret 21/22 skal være brugt inden december
Vær opmærksom på, at du skal have brugt din ferie for ferieåret 21/22 inden udgangen af december 2022.

Hvis du ikke kan nå at holde din ferie, så har du mulighed for at få overført ferie til næste ferieår eller udbetalt noget af din ferie:

  • Optjent ferie ud over 4 uger kan du aftale med din arbejdsgiver at overføre til den næste ferieafholdelsesperiode
  • Du har ret til at få udbetalt den 5. ferieuge. Om du også har ret til at få 6 ferieuge udbetalt, afhænger af din overenskomst eller ferieaftale.

Du har en udvidet mulighed for at få overført din ferie til den næste ferieafholdelsesperiode, hvis du på grund af særlige forhold – som fx barsel eller længerevarende sygdom - ikke kan afholde din ferie. Hvis du tænker, at det er tilfældet for dig, så kontakt foreningen, så hjælper vi dig med dine rettigheder.

Hvad sker der med din ferie, når du skifter arbejde?
Når du skifter arbejde – også til et nyt privat apotek, så vil den ferie, du har optjent, blive opgjort og overført til feriekonto. Du logger ind på feriekonto via borger.dk.

Vi anbefaler altid, at du bruger din gamle ferie først. Derfor skal du sørge for at holde den ferie, som du har stående på din feriekonto, før du holder den ferie, du optjener ved din nye arbejdsgiver.

Det gør du ved at:

  1. Bede din nye arbejdsgiver om at holde ferie uden løn.
  2. Logge ind på din feriekonto på borger.dk og anmode om at få udbetalt dine feriepenge udbetalt.

Du vil så blive modregnet i din løn for den ferie, du holder, og i stedet få feriepenge udbetalt fra din feriekonto. Vær opmærksom på, at der kan være forskel på hvor meget du bliver modregnet i løn, og hvor meget du får udbetalt i feriepenge fra feriekonto.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning