Formanden besøgte medlemmerne på Færøerne

Farmakonomforeningens formand er netop hjemvendt fra et besøg på Færøerne. Ud over afvikling af blandt andet en meget velbesøgt generalforsamling fik hun også lejlighed til at få et indblik i forholdene på de nordatlantiske øer for foreningens medlemmer. Der var såvel ris som ros til arbejdsforholdene overordnet set.

Det er som besøgende svært ikke at være begejstret for Færøerne. Det samme kan Farmakonomforeningens formand Ann-Mari Grønbæk og dele af Farmakonomforeningens ledelse skrive under på efter et netop overstået besøg på de grønne, nordatlantiske øer i Rigsfællesskabet.

Efter et på mange måder positivt besøg stod det dog også klart for formanden, at ikke alt er fryd og gammen.
- Der er stor forskel på, hvordan vores medlemmer på Færøerne oplever deres dagligdag. Nogle har meget ansvar og er overordnet set ret tilfredse med deres arbejdshverdag. Andre har knap så meget ansvar og oplever ofte en meget presset hverdag – hvor det ikke er usædvanligt, at der står 50 kunder i kø på apoteket. Hvilket kan give ventetider på op til en times tid. Det er i sagens natur ikke en holdbar situation, fastslår Ann-Mari Grønbæk.


Formanden (t.h.) sammen med foreningens kredsbestyrelse på Færøerne.

Nødvendigt med løn-løft
Formanden pointerer desuden, at:
- Det er også nødvendigt at få løftet lønnen helt generelt. Den står på ingen måde mål med den store og vigtige opgave, farmakonomerne varetager som en del af sundhedsvæsenet.

Ann-Mari Grønbæk fremhæver, at hun håber, at man især fra arbejdsgiverside vil gøre en indsats for at forbedre forholdene dér, hvor der lige nu er stressede og bekymrede farmakonomer.

- Uanset, om vi taler om Danmark eller Færøerne, så skal ingen farmakonomer lide under mange sygemeldinger eller gå på arbejde med en stor klump i halsen. Det må og skal ændres, siger Farmakonomforeningens formand.


Der blev bl.a. besøgt tre apoteker og et apoteksudsalg på Færøerne.

Ros til medlemmer og kredsbestyrelsen
Der blev også tid til en række meget positive og interessante møder og samtaler. Farmakonomforeningens udsendte mødtes med kredsbestyrelsen på Færøerne og afholdt generalforsamling. Det glæder Farmakonomforeningen, at tilslutningen til generalforsamlingen var stor fra de lokale medlemmers side.


Det glæder formanden og foreningen, at så mange havde fundet vej til generalforsamlingen.

Derudover besøgte foreningens repræsentanter tre færøske apoteker og et apoteksudsalg, ligesom der blev holdt møder med Finansministeriet, landsapotekeren og den færøske pensionskasse LIV, samt med andre fagforeninger.

- Tusind tak for alle samtalerne og jeres holdninger og meninger. I gør det godt både på apotekerne og i kredsbestyrelsen, lyder det fra Ann-Mari Grønbæk til de færøske medlemmer.

Hun tilføjer, at Farmakonomforeningen fremadrettet vil øge sit fokus på dialogen og kontakten med de færøske medlemmer.

Flere fotos fra besøget på Færøerne:
Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning