Farmakonomforeningens formand peger på løsningen på rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer

Næsten to år efter sin nedsættelse er Lønstrukturkomitéen klar med sine konklusioner. I mellemtiden er manglen på arbejdskraft i sundheds- og plejesektoren steget. Det er et bekymrende fænomen, der kræver øjeblikkelig handling.

COLOURBOX43576933

Ann-Mari Grønbæk, formand for Farmakonomforeningen, adresserer problemet direkte:

- Egentlig er det helt enkelt. For få vælger at arbejde i sundheds- og plejesektoren, og for mange vælger det fra igen, siger hun.

Løsningen, ifølge Ann-Mari Grønbæk, er ganske ligetil:

- Der skal være god løn og ordentlige opgaver og vilkår, hvis man skal kunne rekruttere og fastholde de faggrupper, der er mangel på, understreger hun. Og dette gælder i særdeleshed mange af de steder, farmakonomer er ansat - hvor man kæmper med at tiltrække og fastholde kvalificeret personale. Det går ud over både patienterne og arbejdsmiljøet.

Lønstrukturkomitéen understreger gammelkendt lønskævhed
Farmakonomforeningens formand henviser også til den netop færdige afrapportering fra lønstrukturkomitéen, der bekræfter en tendens vi har kendt længe; at personalegrupper med overvægt af kvinder, ofte tjener mindre end deres mandlige modparter, selv når der korrigeres for ledelsesansvar, erhvervserfaring og uddannelse. Dette gælder også for fag, der traditionelt har været domineret af kvinder.

- Det er en vigtig faktor i forklaringen på, hvorfor det nogle steder er svært at tiltrække og fastholde vigtigt personale. Og det kan ikke løses, uden at man kommer til lommerne med løn og gode opgaver og vilkår, siger Grønbæk.

Farmakonomforeningen arbejder både selv og i samarbejde med andre aktivt for at imødekomme disse udfordringer. Sammen kan vi arbejde for bedre lønninger, bedre opgaver og bedre vilkår, ikke kun for farmakonomer, men for hele sundheds- og plejesektoren.

Som Ann-Mari Grønbæk udtrykker det:

- Vi skal stå sammen for et stærkere sundhedsvæsen, hvor alle vigtige fagligheder – inklusive farmakonomer – har lyst til at arbejde. Det er der brug for, hvis sundhedssektoren i fremtiden skal kunne levere god behandling, sikker medicin og god pleje.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail til: raadgivning@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning