Alting har en ende - selv de bedste alliancer

Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed har i fire år arbejdet for at skabe større social lighed i sundhed. Alliancen er nu ophørt med udgangen af 2023.

Det blev markeret onsdag 10. januar ved en afsluttende konference på Christiansborg. Farmakonomforeningen har været en af partnerne i alliancen, og det har vi sat stor pris på. Blandt andet i forbindelse med vores deltagelse i en arbejdsgruppe, der havde fokus på ulighed i medicin.


Jesper Fisker, Kræftens Bekæmpelse, præsenterer alliancens resultater.

Samme arbejdsgruppe sendte i december en henvendelse til indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde med et forslag om en abonnementsordning i medicintilskudssystemet.

Læs mere om det forslag her

Ved alliancens ophør er 107 partnere samlet i alliancen med en bred repræsentation fra civilsamfund, det private arbejdsmarked, fagforeninger, forskningsinstitutioner, kommuner og regioner på tværs af hele landet.

Mere end 210 initiativer
Partnerne har arbejdet på mere end 210 initiativer til at mindske social ulighed i sundhed, og størstedelen af partnere vil fortsætte arbejdet med social ulighed i sundhed efter alliancens afslutning.

Så det stopper ikke her….! Farmakonomforeningen ser frem til fortsat at kæmpe for mere lighed i sundhed – og i medicin!

Link til omtale af alliancens afsluttende konference
https://www.ulighedisundhed.dk/nyheder/farvel-fra-alliancen-p2/


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning