Forlig på det regionale område sikrer reallønfremgang

Ansatte i regionerne kan se frem til gode lønstigninger de kommende to år. Det er resultatet af lang tids forhandlinger på det regionale område.

Ok Logo 24

Tirsdag den 20. februar landede et to-årigt overenskomstforlig på det regionale område. Aftalen, der har en økonomisk ramme på 8,8 procent over de to år, indeholder derudover en række vigtige tiltag.

Reelle lønstigninger
Formand for Farmakonomforeningen Ann-Mari Grønbæk er generelt tilfreds med, hvad aftalen kommer til at betyde for farmakonomerne:

- Der er mange gode ting i aftalen. Og jeg er særlig glad for, at de mange regionalt ansatte farmakonomer hurtigt får at mærke, at de får flere penge mellem hænderne, da en stor del af midlerne allerede kommer i 2024.

Med aftalen er der nemlig sikret en hurtig udmøntning af rammen, så ansatte på det regionale område får en lønstigning på 4 procent allerede den 1. april 2024.

Desuden har parterne aftalt, at der er afsat to procent til organisationsforhandlinger, og der indføres en ny opsparingsordning for frihed for at øge fleksibiliteten.

Teknisk forbedring
Der er også et lidt teknisk resultat med, som vurderes at være en fordel for lønmodtagerne. Forhandlingernes resultat bygger på Finansministeriets forventning om en 8,8% lønstigning på det private arbejdsmarked i de kommende to år. Hvis dette ikke sker, genoptages lønforhandlingerne i efteråret 2025. Regionalt ansatte får en ekstra lønstigning, hvis de private lønninger stiger mere end forventet, men en mindre stigning, hvis lønstigningerne aftager. Der er en reguleringsordning, der sikrer, at offentlige og private lønstigninger følger hinanden, og de ansatte har fået en forbedret model til dette formål.

Mere barsel til fædre og medmødre
Med den nye overenskomst får vi tre ugers ekstra lønnet barsel til fædre og medmødre. Det er vigtigt, at man ligestiller forældrene, og det svarer til aftalerne i staten og kommunerne. Et andet vigtigt element er, at der kommer fokus på de regionale tillidsrepræsentanters mulighed for at være synlige på arbejdspladsen.

Flere forhandlinger venter før afstemning
Med aftalen er de overordnede rammer for regionerne på plads. Forude venter  organisationsforhandlingerne, hvor de faglige organisationer skal forhandle for deres medlemmer. Det ser farmakonomernes formand frem til:
- Nu glæder jeg mig særligt til de organisationsforhandlinger, der starter, hvor vi skal have flere ting ind, der kommer netop farmakonomerne til gode. Altså løn eller vilkår ud over det fælles forlig, der blev præsenteret i dag, slutter Ann-Mari Grønbæk.

 


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning