OK24 for farmakonomer ansat i regionerne er nu på plads

Forbedret lønudvikling for farmakonomer i basisstillinger, opstart af et tillæg til ledende farmakonomer og en chefaftale for farmakonomer i chefstillinger. Det er nogle af de ting, den nye overenskomst indeholder.

Ann Mari Grønbæk Skriver Under På Den Regionale Aftale OK24
Ann-Mari Grønbæk skriver under på aftalen

I sidste uge blev der indgået en aftale om fornyelse af overenskomsten for medarbejderne på de regionale arbejdspladser. I det generelle forlig er den økonomiske ramme på 8,8 pct og heraf blev der afsat 2 pct. til organisationsforhandlinger, der vil blive udmøntet den 1. april 2025, og der er nu indgået en aftale om, hvordan de 2 pct skal anvendes.

Du kan læse mere om det generelle forlig her

Løntrin 5 efter seks år – og et ekstra løntrin efter 12 år
For farmakonomerne betyder det, at man fra 1. april 2025 vil stige fra trin 4 til trin 5 allerede efter 6 års anciennitet mod 8 år i dag. Samtidig er der lavet en aftale om at farmakonomer stiger til trin 6 efter 12 års anciennitet, mens 10 års tillægget bortfalder, når man kommer på trin 6. Alle løndele reguleres med 6,53 % som en del af det generelle forlig.

- Jeg er glad for, at vi endelig har kunne sikre farmakonomerne et lønforløb med et ekstra trin. Det er et meget stort ønske for farmakonomerne, og det har længe været en ambition for Farmakonomforeningen at komme til at ligne de andre sundhedsprofessioner mere, siger Ann-Mari Grønbæk og fortsætter:

- Vi ser flere og flere farmakonomer i ledende stillinger og også som leder for andre ledere. Det er en udvikling, vi forventer vil fortsætte over de kommende år, og jeg er derfor også meget tilfreds med, at det er lykkedes at sætte fokus på lederne i aftale med Danske Regioner.

 

Nedenfor kan du se hhv. det gamle og nye lønforløb. Bemærk at ud over lønforløbet nedenfor, så reguleres alle løndele samlet set med 6,53 % som en del af det generelle forlig. Allerede 1. april 2024 udmøntes de 4 % som lønstigning. 

 

 

 Nyt til ledende farmakonomer
De ledende farmakonomer får de samme generelle lønstigninger som i øvrigt er aftalt i forliget og så er der taget hul på et ledertillæg.

Sundhedskartellet har indgået en chefaftale for de chefer, der leder andre medarbejdere. Den aftale er Farmakonomforeningen part i. Det betyder, at cheferne vil få et årligt tillæg samt en højere pension.

Nyt om vagt
Ud over de ting, der er specifikke for farmakonomerne, så er der enighed om, hvordan trepartsmidlerne til medarbejdere med vagtarbejde skal anvendes. Det betyder, at medarbejdere med over 300 vagttimer per år får et helt nyt tillæg for at arbejde på skæve tider, når det er fuldt indfaset 1. januar 2026. Samtidig forhøjes særydelserne for effektiv tjeneste aften, nat og weekend med 5 pct. På den måde får farmakonomer, der arbejder på skæve tidspunkter også del i midlerne fra trepartsaftalen, selvom de ikke har mere end 300 timers vagtarbejde årligt.

Afstemning følger
Aftalen skal sendes til afstemning hos medlemmerne. Denne gang er det sådan, at hele Forhandlingsfællesskabet skal stemme sammen, og vi kender derfor endnu ikke datoerne for afstemningen, men lige så snart det ligger fast, vil vi sende afstemningsmaterialet ud sammen med en gennemgang af aftalen.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning