OK24 – Sikrer reallønsstigninger og mere fleksibilitet i arbejdslivet for dig i staten

Med en økonomisk ramme på 8,8 procent er ansatte i staten sikret stigninger i reallønnen. Samtidig er der stigninger i pensionsprocent og øget fleksibilitet til den enkelte.

Ok Logo 24

Vigtige stigninger i realløn og pensionsprocent
Søndag den 11. februar blev der indgået en aftale om overenskomst på det statslige område. Aftalen forventes at give 2,50 % i reallønsforbedringer og en samlet generel lønstigning i perioden på 7,4 %. Herudover er der afsat betydelige midler til udvikling af lønninger og andre vilkår i de enkelte overenskomster, blandt andet dén, der gælder for farmakonomerne.

Resultatet betyder også at der i den periode OK24 dækker over, vil blive skabt balance i lønudviklingen mellem den statslige sektor og den private sektor.

- Efter år med inflation og stigende priser er det vigtigt, at det ikke blot er det tabte der bliver indhentet, men at der også kommer pæne stigninger oveni, siger Farmakonomforeningens formand, Ann-Mari Grønbæk, der er glad for resultatet. Hun fortsætter:

- Ved siden af resultatet på 8,8 procent er der blevet aftalt en ekstraordinær lønforhandling i slutningen af 2025. Det statslige område kom ind i OK24 med et efterslæb i forhold til den private lønudvikling. Med den indskudte forhandling er vi sikret, at efterslæbet senest i slutningen af 2025 bliver udlignet.  

Et andet vigtigt resultat er, at pensionen hæves fra de nuværende 18 % til 18,4 % på statens område, og fra 17,6 % til 18,4 % på SOSU-skolerne.

Øget fleksibilitet til medarbejderne
Forliget på det statslige område indeholder også en aftale, der giver øget fleksibilitet for medarbejderne. Som ansat i staten får man nu ret til at opspare eksisterende frihed i form af bl.a. afspadsering, overarbejde, merarbejde og den 6. ferieuge over en længere periode. Der vil i alt kunne opspares timer op til tre uger i ordningen. Det kan man så bruge til fleksibelt fravær på enkeltdage eller som mere sammenhængende frihed. Som noget nyt er der også aftalt, at ansatte, der har ret til valgfrihed for den del af pensionsbidraget, der overstiger 15 %, kan få det indbetalt til en opsparingsordning i tilknytning til sin kollektive pensionsordning. Opsparingsordningen giver mulighed for finansiering af f.eks. pauser i arbejdslivet.

- Forliget styrker også rettighederne for tillidsrepræsentanterne. Der bliver bedre mulighed for, at der kan vælges tillidsrepræsentanter på geografisk adskilte institutioner, og tillidsrepræsentanter har fået ret til at mødes med nyansatte kollegaer. Det er vigtige resultater, der vil være med til at sikre at de statslige arbejdspladser er attraktive, fortæller Ann-Mari Grønbæk.

I forliget er der derudover aftalt 3 ugers yderligere til fædre og medmødre i forbindelse med barsel, et lønprojekt for de lavest lønnede og en forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse via en aftalemæssig omlægning af Store Bededagstillægget.

Før resultatet kan blive sendt til afstemning blandt de ansatte på det statslige område skal de forskellige faggrupper i organisationsforhandlinger. Her skal man forhandle resultater der er specifikke for den enkelte faggruppe.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning