Fakta om farmakonomerne

Farmakonomerne er lægemiddeleksperter, der udvikler, producerer, håndterer og rådgiver om medicin.

Dalgas Boulevard Apotek Foto Charlotte Brøndum Medicin Udpakkes 2

Hver dag giver farmakonomerne højtkvalificeret rådgivning, så borgerne er trygge ved deres medicin og kan tage den forsvarligt. 

Farmakonomer har en faglig viden inden for blandt andet farmakologi, anatomi, fysiologi og om sygdomslære og kommunikation. De har kompetence til selvstændigt at udlevere og kontrollere receptpligtige lægemidler.

De bliver ansat i flere sektorer, hvoraf de private apoteker er den største aftager. Andre finder ansættelse i industrien, almen lægepraksis, staten, regioner og kommuner.

Farmakonomuddannelsen varer tre år og er en videregående sundhedsuddannelse. Uddannelsen er blanding af teoretisk undervisning på Farmakonomskolen i Hillerød og praktik på apoteket. Man kan også blive kombielev, hvor praktiktiden er delt mellem privat apotek og sygehusapotek. 

Farmakonomuddannelsen

Uddannelsesordningen for farmakonomuddannelsen

Brancher hvor farmakonomerne arbejder

 • Industrien

  Farmakonomforeningen har ca. 400 medlemmer ansat i industrien.

  De arbejder hovedsageligt i medicinalindustrien, men også i medicingrossistfirmaer og konsulentbranchen. I industriens virksomheder bidrager de til udvikling og fremstilling af nye lægemidler og til at markedsføre produkterne.

  En voksende gruppe finder desuden ansættelse i almen lægepraksis. Her udfører de opgaver som det øvrige praksispersonale og sikrer, at patienterne får tilstrækkelige viden og information om, hvordan de skal håndtere deres lægemidler.

  Omkring 45 medlemmer er dækket af en overenskomst i deres ansættelsesforhold. Farmakonomforeningen har overenskomst med Takeda Pharma A/S, Pharmakon A/S og lokalaftale med Nomeco A/S.

  Farmakonomer uden overenskomst har individuelle ansættelseskontrakter.

 • Kommunerne

  Farmakonomer bliver i stigende grad ansat i kommunerne, hvor de blandt andet arbejder med medicinhåndtering. Farmakonomer er i kommunerne ansat i hjemmeplejen, sygeplejen, på plejehjem og plejecentre på rehabiliteringsenheder eller arbejder med sundhedsydelser som for eksempel rygestop eller misbrugsbehandling.

  Farmakonomforeningen har siden 2013 haft overenskomst med KL.

  Overenskomsten dækker alle farmakonomer, der er ansat i en kommune.

 • Privat apotek

  Der er omkring 2300 farmakonomer og 500 farmakonomelever ansat på privat apotek.
  På apotekerne udleverer farmakonomerne medicin til kunderne og rådgiver og vejleder dem om deres brug af medicin.

  Der er indgået overenskomst mellem Danmarks Apotekerforening og Farmakonomforeningen, som regulerer løn- og ansættelsesforhold for farmakonomerne.

  Samarbejdsaftalen for personale på apotek er indgået mellem Danmarks Apotekerforening, Farmakonomforeningen og Pharmadanmark.

 • Regionerne

  Der er i dag ansat ca. 900 farmakonomer på hospitalerne, og opgaverne varierer meget. De arbejder for eksempel med indkøb og logistik, klinisk farmaci og produktion af medicin.

  Farmakonomforeningen varetager løn og ansættelsesforhold for alle farmakonomer ansat i regionerne.

  Farmakonomerne i regionerne er med til at øge medicinsikkerheden både på hospitalerne og efter udskrivning. Farmakonomer deltager også ofte i udviklingsprojekter, for at højne medicinsikkerheden.

 • Staten

  Farmakonomerne i staten arbejder for eksempel i Lægemiddelstyrelsen, på uddannelsesinstitutioner, i forsvaret eller på Statens Seruminstitut.

  Statslig ansatte farmakonomer arbejder med en bred vifte af opgaver lige fra kontrol af lægemiddelindustrien og apotekerne over vaccineudvikling til undervisning.

  Farmakonomforeningen er medlem af forhandlingsfællesskabet CO10, der forhandler overenskomsten på farmakonomernes vegne.


Emneord