Overenskomst og kontrakt

Når du er ansat på en arbejdsplads, der har en overenskomst, så sætter den en tryg ramme om en stor del af din løn og vilkår på dit arbejde.

På baggrund af medlemmernes ønsker forhandler Farmakonomforeningen sig frem til overenskomster med en række forskellige arbejdsgivere.

Du kan også være kontraktansat og selv skulle forhandle løn og vilkår. Det kan rådgiverne i Farmakonomforeningen hjælpe dig med, hvis du har brug for det.

Du kan altid få råd og vejledning hos Farmakonomforeningen om din kontrakt eller overenskomst. På mange arbejdspladser kan du desuden tale med din tillidsrepræsentant om, hvordan din overenskomst skal forstås og kan bruges – til fordel for dig og dine kollegaer.

C6A2892 Web
Fotograf: Ty Stange

Emneord