Hvis du får en arbejdsskade

Her en beskrivelse af en række vigtige skridt i forbindelse med en arbejdsskade

Hvis du bliver udsat for en arbejdsulykke eller får en arbejdsbetinget lidelse, er det først og fremmest vigtigt, at det bliver anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen. Det er vigtigt at anmeldelsen foretages snarest muligt efter at ulykken er sket, eller lidelsen er konstateret.

Hvis du har været ude for en ulykke på arbejdet har din arbejdsgiver pligt til at anmelde det. Hvis der er mistanke om en arbejdsrelateret lidelse eller erhvervssygdom er det din læges pligt at anmelde det. Hvis de ikke vil gøre det, kan du selv anmelde via det elektroniske anmeldelsessystem Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Du kan få råd og vejledning i Farmakonomforeningen om, hvordan du skal forholde dig. Vi kan også hjælp med at udfylde skemaet, hvis der er behov for det.

Ved ulykker er det vigtigt at din arbejdsmiljørepræsentant (AMR) bliver inddraget, da det også handler om at forebygge fremtidige ulykker.

Farmakonomforeningen har tilknyttet en rådgiver med speciale indenfor arbejdsskader, som kan give særlig rådgivning i forbindelse med anmeldelse af sagen, og eventuel anke af afgørelser fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, såfremt det vurderes at afgørelsen ikke er korrekt.

Hvis du som farmakonom får en arbejdsskade bør du tidligst muligt søge råd og vejledning i Farmakonomforeningen om, hvordan du skal forholde dig.


Emneord