Færøerne og Grønland

Som farmakonom kan du frit rejse til Færøerne eller Grønland og arbejde der.

Færøerne og Grønland er begge en del af det danske Rigsfællesskab, men har selvstyre. Det betyder, at den danske Funktionærlov, ferielov med videre ikke gælder i forbindelse med ansættelse på Færøerne og i Grønland, da begge har egen ansættelsesretlig lovgivning.

Farmakonomforeningen har overenskomst med Landsstyret. Overenskomsten forhandles med det færøske finansministerium.

Ansættelsesforholdene i Grønland er reguleret af overenskomsten mellem Grønlands hjemmestyre og Dbio/Farmakonomforeningen.

På de siderne herunder finder du overenskomsterne, andre aftaler samt lønskemaer for både Færøerne og Grønland.


Emneord