Overenskomst i Grønland

Du kan som farmakonom frit rejse til Grønland og søge arbejde eller søge arbejde hjemmefra og tage til Grønland derefter.

Grønland er en del af det danske Rigsfællesskab, men har selvstyre der dækker alle områder bortset fra udenrigspolitiske spørgsmål. Det betyder, at mange af de regler, du er omfattet af i Danmark, ikke er gældende i Grønland.

Hvis du bliver ansat i Grønland, skal du være opmærksom på, hvilke regler der er gældende for ansættelsesforhold. Eksempelvis har Grønland sin egen funktionærlov såvel som ferielov.

Farmakonomer i Grønland bliver ansat under Landsapotekeren og har tjeneste på enten hovedapoteket i Nuuk eller på et af kysthospitalerne.

Ansættelsesforholdene er reguleret af overenskomsten mellem Grønlands hjemmestyre og Dbio/Farmakonomforeningen.

Løn og vilkår i Grønland

 • Overenskomster og aftaler i Grønland
 • Løn i Grønland

  Lønnen for farmakonomer i Grønland er bygget op omkring den enkeltes anciennitet. Derfor er det vigtigt, at en den enkelte farmakonom kan dokumentere ancienniteten. Læs her hvilke lønkriterier der gælder.

 • Udstationering i Grønland under uddannelsen

  Aftale om udstationering i Grønland under uddannelsen foregår i samarbejde med Pharmakon. Som elev er det muligt at søge Farmakonomforeningen om økonomisk tilskud til for eksempel rejsen.

 • Rejse til Grønland og bopæl

  Rejse til tjenestens begyndelse befordres af arbejdsgiveren, jf. overenskomstens §19 og frirejse fra tjenestestedet kan ske ved fratræden efter 3 års ansættelse. For vikarer ydes der ligeledes frirejse til tjenestestedet, jf. aftale for vikarer §1.

  Skal man finde et sted at bo i forbindelse med sin tjeneste i Grønland, vil arbejdsgiveren kunne hjælpe med dette. Det skal fremgå i forbindelse med stillingsopslaget, hvorvidt der ved tiltrædelsen vil blive anvist en bolig.

 • Arbejdstid

  Normal arbejdstid i Grønland er 40 timer. Ansættes man med færre end 30 timer, betragtes det som en deltidsansættelse i henhold til overenskomsten. Arbejdstiden er inklusiv en halv times frokostpause.

 • Barsel

  Skal et medlem på barsel, har man ret til at gå fra to uger før forventet fødsel. Under barselsorloven kan man rejse til Danmark. For at få løn i barselsperioden skal man bevare tilknytningen til Grønland. Det vil blandt andet sige, at man ikke må sige sin bolig op, da man skal være bosiddende i Grønland for at have ret til løn under barsel.

  Som dansker bosiddende i Grønland er man udlandsdansker, og kan dermed ikke føde i Danmark, medmindre man selv betaler. Kvinder bosiddende i Grønland sendes kun til Danmark for at føde, hvis lægerne ved Dronning Ingrids Hospital i Nuuk har vurderet, at der er særlige komplikationer.

 • Tjenestedragt

  Farmakonomer ansat i Grønland har fri tjenestedragt.

 • Ferie

  Farmakonomer, der ansættes i Grønland, har ret til ferie med løn i henhold til overenskomsten. Dette betyder, at man har ret til fem ugers ferie med løn. Dertil kommer, at man optjener 5 særlige feriedage svarende til en arbejdsuge på 40 timer.

  Nyuddannede farmakonomer, der ansættes i Grønland inden for en måned efter endt uddannelse, oppebærer ferie med almindelig løn fra ansættelsens start.

 • Den fælles Ferierejsefond

  Arbejdsgiveren indbetaler et beløb hver måned til den fælles ferierejsefond for den enkelte medarbejder. Disse midler kan efter 2 års ansættelse bruges til ferierejser til eksempelvis Danmark.

 • Fridage

  Farmakonomer ansat i Grønland fordeler arbejdet på 5 ugentlige arbejdsdage. Dertil kommer, at man har fri på almindelige helligdage, samt den 24. december og den 31. december, Helligtrekongersdag fra kl. 12, den 1. maj fra kl. 12 og Grønlands nationaldag den 21. juni.

 • A-kasse

  I Grønland findes der ingen arbejdsløshedskasser, og det er ikke muligt at få dagpenge i Grønland. Det er heller ikke muligt at få udbetalt penge fra en dansk arbejdsløshedskasse, når du har bopæl i Grønland.

  FTFa anbefaler, at man bibeholder sit medlemskab af FTF-A, når man rejser til Grønland, og at man kontakter dem med henblik på at afklare forholdene, før man rejser til Grønland.

 • Skatteforhold

  Ved ansættelse under 6 måneders varighed foretages der kombineret dansk/grønlandsk beskatning. Ved ansættelse af mere end 6 måneders varighed er man fuldt skattepligtig i Grønland. Den ansatte skal søge fritagelse for dansk skat på ToldSkat-formularen 01.005, som kan hentes på Skats hjemmeside. Skatteprocenten i Grønland er 40-44 pct. afhængig af bopælskommunen.


Emneord