Løn i Grønland for farmakonomer

Når du er er ansat som farmakonom i Grønland er din løn bygget op omkring din anciennitet. Derfor er det vigtigt, at du kan dokumentere din anciennitet.

 • Grundlønstrin for farmakonomer i Grønland

  Trin

  Anciennitet

  Skalatrin

  1. april 2016

  1. april 2017

  1. april 2018

  1. april 2019

  1

  1.-2. år

  33

  25.726,60

  25.802,60

  26.288,20

  26,288,20

  2

  3.-4. år

  34

  26.013,23

  26.089,23

  26.574,83

  26.574,83

  3

  5.-6. år

  35

  26.307,65

  26.383,65

  26.869,25

  26.869,25

  4

  7.-8. år

  36

  26.610,16

  26.686,16

  27.171,76

  27.171,76

  5

  9. år og
  følgende

  37

  26.921,05

  26.997,05

  27.482,65

  27.482,65

 • Grundlønstrin for ledende farmakonomer i Grønland

  Ledende farmakonomer indplaceres også jf. deres anciennitet som farmakonom i nedenstående løntabel:

  Trin

  Anciennitet

  Skalatrin

  1. april 2020

  1. april 2021

  1. april 2022

  1. april 2023

  1

  1.-2. år

  47

  31.913,62

  32.306,17

  32.698,17

  33.091,25

  2

  3.-4. år

  48

  32.786,34

  33.178,88

  33.571,43

  33.963,97

  3

  5.-6. år

  49

  34.187,50

  34.580,05

  34.972,59

  35.365,13

  4

  7. år og
  følgende

  50

  36.242,30

  36.634,84

  37.027,38

  37.419,93

 • Pension i Grønland

  Pensionen for farmakonomer ansat i Grønland indbetales til Pensionskassen for farmakonomer. Den samlede pensionsindbetaling er på 15 pct. af grundlønnen, hvoraf 10 pct. indbetales af arbejdsgiveren og 5 pct. tilbageholdes af medarbejderens løn. 

 • Rekruttering og fastholdelsestillæg

  I tillæg til grundlønnen får farmakonomer, der ansættes i Grønland, et ureguleret tillæg for rekruttering og fastholdelse. Tillægget er ligeledes afhængigt af det antal år den enkelte har arbejdet som farmakonom efter endt uddannelse. Tillægget udgør pr. mdr.:

  Trin

  Anciennitet

  Tillægsstørrelse

  1

  1.- 4. år

  Kr. 3.400,00

  2

  5.- 8. år

  Kr. 4.300,00

  3

  9.     år og følgende

  Kr. 4.700,00

 • Eneansatte farmakonomer i kliniske stillinger

  Er du ansat som eneansat farmakonom i en klinisk stilling skal du i tillæg til grundlønnen have et tillæg for dette. Tillægget er ligeledes afhængigt af det antal år den enkelte har arbejdet som farmakonom efter endt uddannelse. Tillægget udgør pr. mdr.:

  Trin

  Anciennitet

  Tillægsstørrelse

   

   

   

  1

  2

  1

  1.- 2. år

   

  Kr. 2.500

  2

  3.- 4. år

   

  Kr. 2.500

  3

  5.-6. år

  Kr. 2.000

  Kr. 2.500

   

  7.-8. år

  Kr. 2.500

  Kr. 2.500

   

  9. år og følgende

  Kr. 3.000

  Kr. 2.500

 • Rådighedstillæg

  Farmakonomer, der ansættes i Grønland, kan, hvis man indgår i institutionens vagter, modtage et rådighedstillæg for deres tjeneste. Rådighedstillægget udgør kr. 2.353,60 pr. mdr.

  Udover rekrutterings- og rådighedstillægget kan farmakonomer, der ansættes på kysthospitaler, ligeledes få et særligt tillæg for deres tjeneste, og der ydes ligeledes tillæg for farmakonomer, der ansættes i særlige stillinger (se mere om dette i overenskomstens §10). Dertil kommer, at der ydes tillæg for særlige uddannelser, der ligeledes er beskrevet i overenskomsten.

 • Praktiktillæg

  Til ansatte, der varetager praktikvejlederfunktion, er der et vederlag jf. gældende aftale mellem Naalakkersuisut og PPK (Sundhedskartellet i Grønland).

  Aftale om vederlag for praktikvejledning

 • Andre tillæg

  Aftale om decentral pulje til individuelle tillæg for sundhedspersonale.


Emneord