Arbejdstid på privat apotek

Få overblik over din arbejdstid som farmakonom ansat på privat apotek.

Arbejdstiden på privat apotek er op 37 timer om ugen, eksklusiv frokosten. Der er mulighed for at aftale plustid i op til 42 timer om ugen.

Der er aftalt særlige regler for arbejdstid uden for den almindelige åbningstid på apoteket. 

Al overarbejde ud over den enkeltes ansættelsesgrad honoreres særskilt. Det betyder, at farmakonomer på deltid i lighed med fuldtidsansatte honoreres for overarbejde fra første time.

Paragraf 8

Arbejdstidsreglerne er beskrevet under § 8 i overenskomsten mellem Danmarks Apotekerforening og Farmakonomforeningen.

 • Honorering af arbejde på helligdage

  Uanset hvordan fordelingen af vagterne sker, så skal helligdage honoreres efter reglerne i overenskomstens § 8. Det indebærer, at de dage du skal på vagt skal skemalægges.

  Der kan være enkelte undtagelser, hvor en farmakonom pålægges overarbejde, hvis der opstår sygdom blandt de farmakonomer, der ellers havde vagten. Overarbejde kan ikke planlægges, og netop ved påsken og andre helligdage, er der god tid til at få ændret skemaerne, således at de, der skal arbejde i påskedagene, også er skemalagt til de pågældende dage, som om de ikke havde været helligdage.

  Overenskomsten sondrer imellem arbejdstid (§ 8B og C) og overarbejde (§ 8F). Indenfor ”arbejdstid” sondres yderligere imellem særlig honorering for ”forskudt tid” (§ 8C, stk.1 og 2) og særlig honorering for ”arbejde på helligdage” (§ 8C, stk. 3 og 4). For at gøre det rigtig indviklet opdeles helligdagene i ”de helligdage der falder på en hverdag” (§ 8C, stk. 3) og ”de helligdage der falder på en søndag” (§ 8C, stk. 4).

  Herunder to eksempler på honorering på helligdage.

  Eksempel 1 - helligdage der falder på en hverdag
  Eksempel 2 - helligdage der falder på en søndag

 • Hvis du ikke er ansat på et vagtapotek

  Det er kun vagtapotekerne, der har åbent på helligdage.

  Farmakonomer, der ikke er ansat på et vagtapotek, har fri med sædvanlig løn i helligdagene. Det betyder, at helligdagene ikke koster dig noget, du får løn selv om du har fri.

 • Hvis du arbejder på vagtapotek og skal arbejde på helligdage

  Som udgangspunkt får du også på vagtapotek, din sædvanlige løn på helligdage.

  Hvis du normalt arbejder om torsdagen og fredagen, og også skal på arbejde, selv om det er skærtorsdag eller langfredag, vil du i alt blive honoreret med tillæg på 150 pct. til din sædvanlige løn for de timer. Således at du i alt får 250 pct. for de faktisk ydede timer.

  Hvis du er på arbejde færre timer end du plejer, er det kun de ydede timer, der honoreres med det særlige

  helligdagstillæg efter § 8C stk. 3.
  Der ydes ikke samtidig tillæg efter både ”forskudttids” bestemmelsen (§ 8C stk. 1 og 2) og for ”arbejde på helligdage” § 8C stk. 3 og 4).

 • Hvis du ikke har vagt på helligdagene

  Hvis der på vagtapoteket ikke skal bruges ligeså mange farmakonomer skærtorsdag og langfredag som en almindelig torsdag og fredag har de farmakonomer, der ikke arbejder, fri med sædvanlig løn.

  Overenskomsten med Danmarks Apotekerforening pr. 1. april 2018


Emneord