Samarbejde er godt for arbejdsmiljøet

Samarbejde mellem tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og ledelse er godt for arbejdsmiljøet. Det var en af konklusionerne, da Farmakonomforeningen holdt temadag om arbejdsmiljø.

En anden erfaring er, at der er stor forskel på, hvordan det står til med farmakonomernes arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljødag med fokus på stress og psykisk arbejdsmiljø

Tirsdag d. 26. november var ca. en sjettedel af foreningens arbejdsmiljørepræsentanter samlet på Severin Kursuscenter i Middelfart til Farmakonomforeningens første rene arbejdsmiljø-temadag. Temadagen satte fokus på det meget relevante emne ”Stress og psykisk arbejdsmiljø”.

Temadagen blev holdt i samarbejde med Fagbevægelsens Hovedorganisation i anledning af, at 2019 er udråbt til arbejdsmiljørepræsentanternes år. FH havde engageret arbejdsmiljøforsker Anne Helbo Jespersen til at stå for en inspirerende dag. I løbet af dagen kom deltagerne blandt andet ind på konsekvenserne af et dårligt psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljørepræsentantens rolle og funktion, udarbejdelse af handlingsplaner på arbejdspladsen og meget andet – alt sammen med udgangspunkt i de deltagendes egne konkrete situationer og erfaringer.

Hvad skaber et godt arbejdsmiljø?

Der var engagerede og ivrige medarbejdere bordene rundt, og dagen gav mange eksempler på, hvor stor betydning et godt arbejdsmiljø har for både den enkelte medarbejder og for arbejdspladsen som helhed. Af diskussionerne i dagens løb fremgik det også tydeligt, at der er stor forskel på, hvor godt farmakonomerne trives rundt omkring i landet, og hvor god tid og plads, arbejdsmiljørepræsentanterne kan få til deres funktion. Blandt andet blev det fremhævet, at de arbejdspladser, der har et godt samarbejde mellem tillidsrepræsentanten, arbejdsmiljørepræsentanten og ledelsen, tit og ofte også er de arbejdspladser, hvor der er et godt psykisk arbejdsmiljø.

Kortlæg arbejdsmiljøet – og husk at handle på det

Dagen viste også, at det er godt, at få kortlagt de forhold, der er med til at skabe enten et godt eller et dårligt arbejdsmiljø. Men en sådan kortlægning rykker først for alvor ved noget, der hvor man også sørger for at få professionel hjælp til at håndtere de resultater, der kommer frem ved kortlægningen. For selvom man ved meget som arbejdsmiljørepræsentant, og selvom man kan opnå meget i TRIO-samarbejdet, skal man ikke kunne det hele. Man kan være ekspert på forholdene på sin egen arbejdsplads – men man må meget gerne få hjælp til processen om, hvordan man ændrer dem til det bedre.

Mere samarbejde og udveksling af erfaringer, tak!

Dagen sluttede med nærmest enstemmige forslag fra de deltagende: større mulighed for erfaringsudveksling i netværk for arbejdsmiljørepræsentanter, og flere arrangementer for arbejdsmiljørepræsentanter, gerne med deltagelse af eksempelvis ledere eller tillidsrepræsentanter. Netop fordi, samarbejdet er vigtigt.

Opfordring hvis du er tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant

Hvis du er tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant på en arbejdsplads, hvor der er dårlig tid til jeres samarbejde, lyder opfordringen derfor, at det bliver et fokuspunkt fremover. Hvis du er på en arbejdsplads, hvor jeres samarbejde fungerer rigtig godt, og hvor det tydeligt kan aflæses på jeres arbejdsmiljø, må du meget gerne dele jeres gode erfaringer. Husk, at et godt arbejdsmiljø er afhængig af en samlet arbejdsplads – og naturligvis af at der er tid til arbejdet.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning