Aftale om fleksibilitet på privat apotek forlænges endnu engang

Det samme gælder aftalen om kort varsling af restferie frem til den 30. april. Aftalerne forlænges for på den ene side at sikre fleksibilitet i forhold til skemalægning i forhold til coronasmitte og på den anden side i forhold til at nogle apoteker oplever aktivitetsnedgang.

Østerbro Apotek Crop

Fleksibilitet i forhold til skema og arbejdstid
Farmakonomforeningen er blevet enig med Danmarks Apotekerforening om at forlænge den aftale om fleksibilitet i tilrettelæggelse af arbejdet, der har været gældende siden den 16. marts. Aftalen er blevet forlænget med 14 dage fra den 13. april, men kan denne gang dog opsiges med tre dages varsel. Aftalen handler om, at enkelte bestemmelser om skema og arbejdstid i overenskomsten kan fraviges. Det gælder fortsat, at ændringer i skema skal varsles senest dagen i forvejen inden normal arbejdstids ophør. Dermed undgås, at farmakonomer bliver kaldt ind samme dag – eller sendt hjem før det er aftalt.

Fortsat overarbejdsbetaling ved for mange timer

Det er vigtigt at understrege, at det med aftalen ikke er meningen, at de almindelige overarbejds- og forskudttidstillæg kan fraviges. Har du flere arbejdstimer inden for din skemaperiode, end du er ansat til, vil du stadig får overarbejdstillæg for de udførte overarbejdstimer.

Kort varsel for afholdelse af restferie frem til 30. april
Også  aftalen om at restferie kan varsles afholdt med kort varsel bliver forlænget. Det gælder fortsat at varslet om ferie skal gives inden arbejdstids ophør senest dagen før ferien skal begynde. Aftalen gælder kun restferie for indeværende ferieår – altså til 1. maj 2020. Det er også fortsat en betingelse, at apotekeren inden der bliver varslet ferie både har undersøgt, om nogen frivilligt vil holde ferie OG har udtømt muligheden for at pålægge afspadsering for den gruppe af medarbejdere, som er berørt af nedgangen i aktivitet.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning