Aftale om kort varsling af afholdelse af restferie på privat apotek

På flere private apoteker er man begyndt at mærke nedgang i aktivitet. Derfor har Farmakonomforeningen og Apotekerforeningen aftalt, at en apoteker med én dags varsel kan pålægge farmakonomer og farmakonomelever at afholde eventuel restferie frem til 1. maj.

Kalender Med Nåle

Varslet om ferie skal gives inden arbejdstids ophør senest dagen før ferien skal begynde. Aftalen gælder kun restferie for indeværende ferieår – altså til 1. maj 2020. Det er en betingelse, at apotekeren inden der bliver varslet ferie både har undersøgt, om nogen frivilligt vil holde ferie OG har udtømt muligheden for at pålægge afspadsering for den gruppe af medarbejdere, som er berørt af nedgangen i aktivitet.

Aftalen er indgået for at udvise ansvarlighed, hvis der er nedgang i aktiviteten. Det øvrige arbejdsmarked har på samme måde indgået aftaler om afholdelse af ferie, hvis der ikke er tilstrækkeligt med arbejde.


Emneord

MEDLEMSFORDELE

Som medlem har du mange fordele og muligheder.

Læs mere om Farmakonomforeningens rabatordninger eller kontakt os på:

3312 0600