Elever må ikke arbejde over

Travlhed. Sygdom. Der kan være mange undskyldninger for, hvorfor det lige var praktisk med lidt overarbejde til eleven. Men den går ikke: Som udgangspunkt må elever ikke have overarbejde.

COLOURBOX1002594

Vi oplever nogle gange, at elever kontakter os med spørgsmål om overarbejde. Reglerne er klare: Farmakonomelever er under uddannelse og kan kun undtagelsesvist blive pålagt overarbejde. Det fremgår af overenskomstens § 8 F stk. 9. Så som elev kan du kun blive pålagt overarbejde, når der ikke er andre muligheder for at få løst den pågældende arbejdsopgave. Alle andre muligheder skal med andre ord være udtømte.

Det betyder eksempelvis, at du som elev ikke automatisk kan blive pålagt overarbejde for at dække en sygemeldt farmakonom. Din arbejdsgiver skal først undersøge alle andre muligheder – f.eks.  ved indkalde en af de medarbejdere, som afspadserer eller har fri (ikke ferie, men fri). Apotekeren kan altså ikke bede en elev om at arbejde over, når der er andre medarbejdere, som kan løse opgaven.

Reglen er ufravigelig
Reglen kan ikke fraviges, heller ikke selvom du måske gerne vil påtage dig overarbejdet. Hvis det i sjældne tilfælde forekommer, at du som elev bliver pålagt overarbejde som en sidste mulighed for at få løst arbejdsopgaven, så er det vigtigt at understrege, at det netop kun kan være i sjældne tilfælde og som absolut sidste udvej, og altså ikke må være noget, der forekommer ofte.

Hvis du som elev ofte eller uden reel grund bliver pålagt overarbejde – og der derfor ikke er tale om ’undtagelsesvist’, så bør du tale med din tillidsrepræsentant, så I kan få drøftet det med skemaplanlæggeren eller apotekeren. For ifølge overenskomsten er det ikke tilladt.

Godtgørelse af elever der arbejder over
Hvis du som elev helt undtagelsesvist har arbejdet over, så skal du have tilsvarende frihed med et tillæg på 50, 100 eller 150 % (afhængigt af tidspunktet for overarbejdet). Hvis det ikke er muligt, skal du have en godtgørelse på 2/3 af overarbejdsbetalingen for en farmakonom på skalatrin 1.

Husk altid at du har mulighed for at tale med din tillidsrepræsentant. Du kan også ringe til Farmakonomforeningen på 3312 0600 mellem kl. 10 og 15 på hverdage eller skrive til sekretariatet  på ff@farmakonom.dk.

For at se denne video skal du acceptere marketing-cookies


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail til: raadgivning@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning