En landvinding for et bedre psykisk arbejdsmiljø

Danmark har som et af de første lande i Europa fået en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Den landvinding har fagbevægelsen kæmpet for i mange år.

Arbejdstilsynet har for første gang samlet de vigtigste regler om psykisk arbejdsmiljø i én bekendtgørelse, hvilket et bredt flertal i Folketinget blev enige om med arbejdsmiljøaftalen fra 2019. Farmakonomforeningen hilser den nye bekendtgørelse meget velkommen.

- Vi er meget glade for bekendtgørelsen om det psykiske arbejdsmiljø. Nu har der i adskillelige år været mange bekendtgørelser om det fysiske arbejdsmiljø, men ingen kan vist i 2020 være i tvivl om, hvor vigtigt det psykiske arbejdsmiljø er for alle på arbejdsmarkedet, herunder også for vores medlemmer, siger Åse Nissen, formand for Farmakonomforeningens arbejdsmiljøudvalg.

Åse Nissen fortæller, at Farmakonomforeningen er meget opmærksom på, hvor vigtigt et velfungerende psykisk arbejdsmiljø er for, at farmakonomerne trives på deres arbejdsplads.

Arbejdsgiverens ansvar
Det er en landvinding, at der nu er kommet en konkret bekendtgørelse, som blandt andet tydeliggør og fastslår, hvad der er arbejdsgiverens ansvar i forbindelse med det psykiske arbejdsmiljø.
Bekendtgørelsen slår fast, at det altid er arbejdsgiverens ansvar at tilrettelægge arbejdet sådan, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt i forhold til påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø.

Blandt de første i Europa
Danmark er et af de første lande i Europa, der får en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Til sammenligning er der over hundrede bekendtgørelser, der konkretiserer det fysiske arbejdsmiljø.
Formålet med bekendtgørelsen er at gøre reglerne tydeligere for arbejdsgivere og medarbejdere, så det fremover vil være lettere at igangsætte et systematisk arbejde med at forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

Du kan læse mere om den nye bekendtgørelse hos Fagbevægelsens Hovedorganisation, som Farmakonomforeningen er med i.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning