Ann-Mari Grønbæk vil være formand for alle farmakonomer

På Farmakonomforeningens kongres 19. november tiltrådte Ann-Mari Grønbæk som formand. Hun fortæller her om, hvordan hun oplevede valget som formand, og hvad hun kommer til at koncentrere sig om i sin første tid. Det er ligeledes en vigtig mærkesag for hende, at hun skal være alle medlemmers formand - uanset hvilken sektor man arbejder i.

Foto Til Webinterinterview Med AMG Nov 2020
Ann-Mari Grønbæk - farmakonom, 38 år, fra Ikast og nu formand for Farmakonomforeningen

- Min første tanke var: For pokker – nu er det virkeligt.

Sådan lyder det fra Ann-Mari Grønbæk, når hun skal fortælle, hvad der som det først gik gennem hendes hoved, da hun mandag 26. oktober tidligt om eftermiddagen fik besked om, at hun er Farmakonomforeningens nye formand.

- Jeg havde gjort mig mange tanker om formandsposten og arbejdet, men da Kristian (direktør for Farmakonomforeningen, red.) ringede, gik det virkelig op for mig, at nu er det mig, der er den – og står med tyngden og ansvaret, fortæller Ann-Mari Grønbæk.

Farvel til apoteket
Som noget af det første skulle den nye formand sige sit gode job op på Herning Løve Apotek, hvor hun har arbejdet siden 2009. De seneste fire år har hun også arbejdet som næstformand i Farmakonomforeningen og for at få tid til det, har Ann-Mari arbejdet på nedsat tid på apoteket. Forude venter nu mindst fire år i formandsstolen.

- Opgaven er velkendt – men jeg har ikke stået med den endelige beslutning og ansvaret før. Der er nuancer, som jeg ikke kendte som næstformand. Nu er jeg formand. Det ligger mig meget på sinde, at store beslutninger tages i fællesskab og i samarbejde. Jeg er dog også meget bevidst om, at det i sidste end er mig, der skal beslutte, om noget er en god eller dårlig ide. Det er et stort ansvar, men jeg finder det sjovt og motiverende at finde på løsninger og at få tingene fikset, siger Ann-Mari Grønbæk.


På kongressen 19. november blev Ann-Mari officielt ny formand

Joe Biden kom først
Der skulle et kampvalg til, før Ann-Mari Grønbæk blev valgt. Det ligger hende meget på sinde, at hun vil være alle medlemmers formand – uanset sektor og andre forskelle.

- Uden sammenligning i øvrigt så kom Joe Biden mig i forkøbet, da han sagde, at der ikke skulle være røde eller blå stater i USA, da de alle er amerikanere. Overfører vi det til vores fag, så har jeg det på samme måde. Vi skal ikke defineres ud fra, om vi er ansat i staten, kommuner, regioner, industrien eller private apoteker. Der er nogle forskelle mellem vores sektorer, men i sidste ende er vi alle farmakonomer. Dét er kittet, som binder os sammen – og det vil jeg sætte mig i spidsen for de næste fire år, fastslår Ann-Mari.

Hun slår fast, at der er udfordringer, som knytter sig til den enkelte sektor eller medlemsgruppe. De udfordringer vil foreningen og formandskabet stadig tage fat på individuelt for det enkelte område, men Ann-Mari Grønbæk vil også, når anledningen er der, gøre det tydeligt, at hun sætter sig i spidsen for og repræsenterer alle medlemmer.

Medlemmerne skal have det bedre
Når formanden skal se på arbejdsopgaverne de næste par måneder, så står overenskomstforhandlingerne – OK21 – og blinker over det meste.

- Medlemmerne skal have det bedre derude. De skal have stabilitet i forhold til vagtskemaerne, overbetaling og betaling for forskudte timer. Det bliver en stor udfordring at overbevise arbejdsgiverne om det her. Arbejdsmiljøet fylder meget. Det er vigtigt for mange medlemmer, at der kommer styr på det.

Flere store mål
Ann-Mari Grønbæk håber, at hun i løbet af sin formandsperiode kan få flere ting i mål. Blandt dem er at få uddannelsen udviklet og godkendt som professionsbachelor. Hun håber også inderligt, at farmakonomerne får autorisation på linje med de fleste andre sundhedsprofessionelle. Helt aktuelt er det som nævnt også et mål at få gode overenskomstresultater hentet hjem. Hvis de ting lykkes, vil det være store landvindinger for den nye formand.


Den nye formand har flere store mål for sin formandsperiode.

Mere på farten
Formandsposten kommer uomtvisteligt til at betyde flere timer på farten – og i København – og færre i hjemmet i Ikast med husbond og de to børn, en datter på fire år og en søn på seks år. For Ann-Mari Grønbæk er det en del af pakken, men det er også vigtigt for hende at understrege, at det skal kunne lade sig gøre at passe både familieliv og formandsposten på samme tid.

TR er bindeleddet
Det er også den nye formands mål at komme ud blandt medlemmerne. Lige nu sætter Covid-19 dog en bremse for den del af formandsarbejdet. Men for Ann-Mari er det vigtigt, at tillidsrepræsentanterne og bestyrelserne er bindeleddet mellem formandskabet og medlemmerne. De skal have fingeren på pulsen og give formand fornemmelsen af, hvad der rører sig ude blandt medlemmerne i hele rigsfællesskabet. Fra Ilulissat i det nordlige Grønland og helt ned til Gedser og grænselandet.

Foreløbig kulmination
Hvad glæder du dig mest til som ny formand?
- At fortælle og vise medlemmerne de resultater, som vi opnår på vegne af dem, lyder det prompte fra Ann-Mari.

Hun fortæller, at hun gik ind i fagforeningspolitikken for 11 år siden, men hun er langt fra færdig med at arbejde for de politiske resultater for farmakonomerne. Tværtimod er hun lige startet på den hidtidige kulmination på det politiske arbejde – som er at indtage formandsstolen for Farmakonomforeningens 5200 medlemmer for de næste fire år.

Læs den fulde version af interviewet med Ann-Mari Grønbæk i næste nummer af Farmakonomen, som udkommer medio december 2020.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning