Farmakonomelever blev trukket for meget i løn under ferie

Du skal kontakte Farmakonomforeningen, hvis du som farmakonomelev har holdt ferie for feriepenge, du havde optjent hos en tidligere arbejdsgiver.

COLOURBOX12258087

Før den nye ferielov trådte i kraft – den 1. september 2020 – var der særlige regler for farmakonomelever. Fra du blev ansat som elev den 1. september og frem til den 1. maj – året efter - holdt du ferie for egen regning eller for feriepenge fra din gamle arbejdsplads. Det vil sige, at du blev trukket i løn, når du holdt ferie.

Fra 1. maj havde du ret til ferie med løn, men hvis du fortsat havde ret til ferie med feriepenge, skulle du holde dem, før du holdt ferie med løn.

Farmakonomforeningen har fået henvendelser fra et par elever, som er blevet trukket for meget i løn, når de har holdt ferie med feriepenge.

Farmakonomforeningen vil derfor gerne i kontakt med dig, hvis du har holdt ferie med feriepenge efter den gamle ferielov. Kontakt Louise Brasen på lob@farmakonom.dk eller telefonnummer 3318 9045.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning