For dig der er elev: værd at vide om den nye ferielov

Farmakonomelever får løn under ferie. Men med overgangen til den nye ferielov er der nogle ting, du skal være opmærksom på – i værste fald kan du ellers miste retten til at afholde din ikke-afholdte ferie, eller pludselig have for få feriedage til dine rejseplaner næste efterår.

Da sekretariatets konsulenter besøgte Farmakonomskolen for at besvare spørgsmål om elevers rettigheder, var der blandt andet stor interesse for at høre om, hvilken betydning den nye ferielov får for jer, der er elever.

Den nye ferielov træder i kraft d. 1. september 2020. Det betyder, at der bliver indført et forkortet ferieår, som går fra 1. maj 2020 - 31. august 2020. I det forkortede ferieår vil der gælde forskellige regler for afholdelse af ferie, alt efter hvor langt du er på din uddannelse.

Ferieafholdelsen i indeværende ferieår (der går fra 1. maj 2019 - 30. april 2020) følger de gamle regler, og der vil derfor ikke være nogen ændring i forhold til, hvordan du holder ferie i dette ferieår.

Hvis du er 1. års elev

Hvis du er startet på uddannelsen i september 2019, så vil du få betalt ferie af apoteket i dit første hele ferieår. Det betyder, at du fra 1. maj 2020 og frem til d. 31. august 2020 skal sørge for at afholde 20 dages ferie. Hvis du ikke afholder de 20 feriedage inden for denne periode, vil du som udgangspunkt miste retten til at afholde ferien.

Hvis du har optjent ferie hos tidligere arbejdsgivere, skal du være opmærksom på, at du skal bruge den ferie først. Det vil sige, at du først får suppleret din optjente ferie med ferie fra apoteket, når du har afholdt din ”gamle” ferie.

Hvis du er 2. eller 3. års elev

Er du 2. eller 3. års elev, så har du selv optjent din ret til betalt ferie, og så følger dine ferierettigheder farmakonomernes ferierettigheder. Det betyder, at du i ferieåret, der starter d. 1. maj 2020, har optjent 20 feriedage. Den ferie, som du ikke afholder inden ferieårets udløb d. 31. august 2020, kan du efter aftale med din arbejdsgiver få overført til det nye ferieår d. 1. september 2020. Hvis du planlægger at holde efterårsferie i 2020, kan det derfor være fornuftigt kun at afholde 15 dages ferie i det forkortede ferieår og få overført 5 feriedage til det nye ferieår.

Kort og godt

Hvis du er 1. års elev, er det derfor vigtigt at skrive sig bag øret, at du mister din ret til betalt ferie, hvis du ikke afholder ferien inden d. 31. august, fordi du endnu ikke selv har optjent retten til betalt ferie på apoteket.
Hvis du er elev på 2. eller 3. år, så har du selv nået at optjene ferie, og derfor har du mulighed for at få ferien overført til det nye ferieår, når den nye ferielov træder i kraft.

Når den nye ferielov er trådt i kraft, vil alle elever optjene samtidighedsferie på samme vilkår som farmakonomer. Du kan læse mere om feriereglerne efter den nye ferielov i vores feriepjece, som er udarbejdet i samarbejde med Danmarks Apotekerforening.

Som altid er du velkommen til at kontakte sekretariatet, hvis du har et konkret spørgsmål til dine ferierettigheder. Du kan kontakte os på ff@farmakonom.dk eller 3312 0600.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning