FIP 2022: Flotte farmakonompostere og spændende projekter

På årets farmaceutiske verdenskongres FIP var der i alt 9 farmakonomer, der præsenterede faglige projekter på årets posterudstilling.

Gitte Tommerup Og Ann Mari Grønbæk I Posterudstillingen

Her kan du se deltagernes projekter og postere.

Adi Risvig Clausen Og Betina Larsen

Farmakonomernes rolle i rekruttering til genordination
Betina Larsen og Adi Risvig Clausen, Fredericia Løve Apotek

Betina og Adi fortæller:
- Vi så et uudnyttet potentiale i sundhedsydelsen genordination. Både for kunderne, men også for apotekers farmakonomer og farmaceuter. Vi så nogle udfordringer og barrierer som vi besluttede os for at undersøge i håbet om, at vi kunne medvirke til en forbedret implementering.


Se posteren her

Gitte Tommerup Og Kirsten Ibsen

Kundeundervisning af kronikere
Gitte Tommerup Christensen og Kirsten Ibsen (farmaceut), Randers Jernbane Apotek

For Gitte og Kirsten var fokus på at øge borgernes viden om egen sygdom:
- Vi ville med projektet undersøge, om kunderne får en bedre forståelse for deres eller pårørendes sygdom og behandlingen heraf, samt om foredragene kan indføres som en blivende sundhedsydelse, hvor deltagerne betaler et vist beløb for deltagelse. Kundeaftnerne er med det faglige indhold i høj grad en måde at øge sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse på.


Se posteren her

Balsam Og Leonora

Apotekernes håndtering af COVID-19
Balsam Al-Samarri og Leonora Kajo, Novo Nordisk og Roskilde Dom Apotek

Balsam og Leonora har undersøgt hvordan det påvirkede apoteksansatte at manøvrere i frontlinjen under corona:
- Som apotekspersonale og dermed frontpersonale var der konstant skiftende informationer at navigere i under COVID-19. Med vores projekt ville vi undersøge, hvordan det påvirkede personalet på apotekerne.

Se posteren her

Trine Simonsen

Holdninger til afmedicinering blandt danske plejehjemsbeboere
Trine Simonsen, Sygehus Apotek Fyn, Odense

Trine har undersøgt afmedicinering som del af et større forskningsprojekt:
- Mit projekt handler om plejehjemsbeboere i Region Syddanmark’s holdninger til deres medicin, afmedicinering samt tillid til læge. Resultaterne viser tydeligt, at beboernes villighed til at forsøge afmedicinering hænger sammen med, om det er efter lægens anbefaling. Derfor er det vigtigt at give lægerne nogle redskaber til at tage samtalen om afmedicinering med deres patienter. 

Se posteren her

Birthe Søndergaard Og Ann Mari Grønbæk


Styrket medicinsikkerhed i kommuner – hvordan kan apoteksfarmakonomer bidrage?
Ann-Mari Grønbæk, Farmakonomforeningen og Birthe Søndergaard, Danmarks Apotekerforening

- Mange kommuner er udfordret, når det kommer til medicinhåndtering. Det har potentielt stor betydning for livskvaliteten for hver enkelt borger, der er ramt. Derfor satte vi os sammen med Pharmakon for at undersøge, hvilke problemer der egentlig er tale om.

Se posteren her

 

Du kan også læse mere om undersøgelsen her.

Bodil Trabjerg Og Jeanette Kjeldsen

Opkald fra plejepersonalet – en tidsrøver?
Jeanette Kjeldsen og Bodil Trabjerg, Hospitalsapoteket Region Midtjylland og Silkeborg Svane Apotek

Jeanette og Bodil har set på tidsforbrug i forhold til opkald fra plejepersonale:
- Vi har undersøgt, hvor lang tid vi bruger på at tage telefonen, når plejepersonalet ringer lokalt på fire enheder i Silkeborg. Vi har rubriceret opkaldene i bruger, og undersøgt hvor mange arbejdsdage, det svarer til, og set på hvilke teknologiske muligheder plejepersonalet har for selv at finde svar på mange af spørgsmålene.

Se posteren her


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning