Midt i en coronatid – farmakonomer i staten

Siden Danmark lukkede ned på grund af Covid-19, har nogle farmakonomer i staten grundet varetagelse af kritiske funktioner skullet været fysisk til stede i Lægemiddelstyrelsen, mens andre har kunnet arbejde hjemmefra.

I Lægemiddelstyrelsen er farmakonomerne beskæftiget med mange processer i forbindelse med kliniske forsøg, godkendelse, kontrol/inspektion og overvågning af lægemidler samt tilskud til lægemidler. De emner, der har været mest fokus på i medierne, har været forsyningssikkerheden af lægemidler og medicinsk udstyr/værnemidler samt kliniske forsøg.

Farmakonomerne har enten direkte eller indirekte været involveret i disse opgaver, og herudover har de været travlt beskæftigede med løsning af myndighedernes normale, forskelligartede drifts- og udviklingsopgaver.

Eksempler på arbejdsopgaver

Her er eksempler på de arbejdsopgaver, farmakonomerne har været mest optaget af i Covid-19-perioden:

  • Hastebehandling af ansøgninger om tilladelse til kliniske forsøg – på blot 3 dage mod de vanlige 35 dage. I processen omkring kliniske forsøg er der et tæt samarbejde med de øvrige EU-lande.
  • Forsyningssikkerheden af lægemidler, fx godkendelse af lægemidler, godkendelse af fremstillere af aktive substanser samt kritiske præparaters udleveringsstatus.
  • Formidling af kontakt mellem kommuner, der mangler værnemidler, og kommuner, der har meldt en lagerbeholdning ind til Lægemiddelstyrelsen.
  • Øget overvågning af lægemidler (pharmacovigilance). Ansvar for håndteringen af interne henvendelser samt henvendelser fra blandt andet lægemiddelvirksomheder, borgere, sundhedspersoner, andre danske styrelser, EMA (det europæiske lægemiddelagentur) og andre europæiske lægemiddelstyrelser – vedrørende bivirkninger og overvågning af lægemidler.
  • Hurtig sagsbehandling af ansøgninger om enkelttilskud til borgernes medicin samt ansøgninger om tilskud til medicin, som borgerne har købt i et andet EU/EØS-land.
  • Sagsbehandling af ansøgninger om tilladelse til import og eksport af euforiserende stoffer samt detailforhandling af håndkøbslægemider. Kontrol med privatpersoners indførsel af lægemidler til sikring af, at privatpersoner i Danmark kun får tilsendt lægemidler fra udlandet, som er underlagt dokumentationskrav og sikkerhedsforanstaltninger, jf. den europæiske lovgivning. Endvidere fokus på ulovlig indførsel af lægemidler – lægemidler som kan være fremstillet på ulovlig vis og udgøre en helbredsrisiko.
Kvindehænder Med Papirer

Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning