Midt i en coronatid – farmakonomer i staten

Siden Danmark lukkede ned på grund af Covid-19, har nogle farmakonomer i staten grundet varetagelse af kritiske funktioner skullet været fysisk til stede i Lægemiddelstyrelsen, mens andre har kunnet arbejde hjemmefra.

I Lægemiddelstyrelsen er farmakonomerne beskæftiget med mange processer i forbindelse med kliniske forsøg, godkendelse, kontrol/inspektion og overvågning af lægemidler samt tilskud til lægemidler. De emner, der har været mest fokus på i medierne, har været forsyningssikkerheden af lægemidler og medicinsk udstyr/værnemidler samt kliniske forsøg.

Farmakonomerne har enten direkte eller indirekte været involveret i disse opgaver, og herudover har de været travlt beskæftigede med løsning af myndighedernes normale, forskelligartede drifts- og udviklingsopgaver.

Eksempler på arbejdsopgaver

Her er eksempler på de arbejdsopgaver, farmakonomerne har været mest optaget af i Covid-19-perioden:

  • Hastebehandling af ansøgninger om tilladelse til kliniske forsøg – på blot 3 dage mod de vanlige 35 dage. I processen omkring kliniske forsøg er der et tæt samarbejde med de øvrige EU-lande.
  • Forsyningssikkerheden af lægemidler, fx godkendelse af lægemidler, godkendelse af fremstillere af aktive substanser samt kritiske præparaters udleveringsstatus.
  • Formidling af kontakt mellem kommuner, der mangler værnemidler, og kommuner, der har meldt en lagerbeholdning ind til Lægemiddelstyrelsen.
  • Øget overvågning af lægemidler (pharmacovigilance). Ansvar for håndteringen af interne henvendelser samt henvendelser fra blandt andet lægemiddelvirksomheder, borgere, sundhedspersoner, andre danske styrelser, EMA (det europæiske lægemiddelagentur) og andre europæiske lægemiddelstyrelser – vedrørende bivirkninger og overvågning af lægemidler.
  • Hurtig sagsbehandling af ansøgninger om enkelttilskud til borgernes medicin samt ansøgninger om tilskud til medicin, som borgerne har købt i et andet EU/EØS-land.
  • Sagsbehandling af ansøgninger om tilladelse til import og eksport af euforiserende stoffer samt detailforhandling af håndkøbslægemider. Kontrol med privatpersoners indførsel af lægemidler til sikring af, at privatpersoner i Danmark kun får tilsendt lægemidler fra udlandet, som er underlagt dokumentationskrav og sikkerhedsforanstaltninger, jf. den europæiske lovgivning. Endvidere fokus på ulovlig indførsel af lægemidler – lægemidler som kan være fremstillet på ulovlig vis og udgøre en helbredsrisiko.
Kvindehænder Med Papirer

Emneord

MEDLEMSFORDELE

Som medlem har du mange fordele og muligheder.

Læs mere om Farmakonomforeningens rabatordninger eller kontakt os på:

3312 0600