Møde med Uddannelses- og forskningsministeren om farmakonomuddannelsens fremtid

Farmakonomforeningens formand Christina Durinck havde i dag et møde med uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen og 3F’s forbundsformand Per Christensen.

Christina Durinck Og Per Christensen På Vej Til Ministermøde Med Ane Halsboe 2020.08.11

Formålet var at drøfte farmakonomuddannelsens fremtid og præsentere ministeren for de udfordringer, som knytter sig til farmakonomernes muligheder for f.eks. at kunne læse videre eller få meritoverført dele af den nuværende uddannelse.

- Det er en vigtig mærkesag for os at arbejde hårdt for at løfte den eksisterende uddannelse til professionsbachelor. Det vil ruste farmakonomerne til at løse endnu flere sundhedsfaglige opgaver for borgerne i Danmark, siger Christina Durinck.

Hun fortæller, at ministeren var meget lydhør over for den sag, som Farmakonomforeningen deler med Apotekerforeningen, Danske Sygehusapoteker, Farmakonomskolen, PharmaDanmark og Sundhedskartellet.


Emneord

MEDLEMSFORDELE

Som medlem har du mange fordele og muligheder.

Læs mere om Farmakonomforeningens rabatordninger eller kontakt os på:

3312 0600