Nye retningslinjer for test for Corona

Der er kommet nye retningslinjer for, hvordan man håndterer Corona i sundhedsvæsenet.

Prøvetagning

Ved svære symptomer: Hvis du som ansat i sundhedsvæsenet har svære symptomer på Corona, skal du kontakte egen læge, så lægen kan foretage en klinisk vurdering.

Ved lette symptomer: Hvis du som ansat i sundhedsvæsenet har lette symptomer på Corona, skal du ikke længere kontakte egen læge for at blive visiteret til test. Du kan i stedet selvvisiteres. Det skal ske efter aftale med din personaleleder.

Det betyder, at du først skal kontakte regionens testcenter telefonisk for at få oplyst hvor og hvornår du skal møde op. Når nu møder op, skal du medbringe et samtykke fra din personaleleder. Det kan eks. være en mailkorrespondance eller en SMS.


Emneord

MEDLEMSFORDELE

Som medlem har du mange fordele og muligheder.

Læs mere om Farmakonomforeningens rabatordninger eller kontakt os på:

3312 0600