OK21 skydes i gang på det offentlige område

Efter flere ugers drøftelser mellem de offentlige arbejdsgivere og de faglige organisationer, er det nu faldet på plads, at forhandlingerne om OK21 bliver skudt i gang som planlagt.

Vi skal gøre klar til forhandlinger 

I august måned vil der blive afholdt et virtuelt ”kick off” møde for alle regionale og kommunale tillidsrepræsentanter blandt Sundhedskartellets organisationer. Her vil vi sammen sætte retning for det arbejde der i foråret 2021 skal munde ud i en ny overenskomst.


Indsamling af krav

I løbet af august vil Farmakonomforeningen begynde at indsamle krav på alle de offentlige områder. Det vil sige, at de statslige ansatte, såvel som de kommunalt og regionalt ansatte skal til tasterne for at komme med deres bud på, hvad overenskomsten skal indeholde.

Når kravindsamlingen er gennemført, vil de blive behandlet i Farmakonomforeningens hovedbestyrelse, inden de fremsendes til arbejdsgiverne.

OK21 Offentlig Crop

Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning