Farmakonomerne på privat apotek har stemt ja til overenskomsten

Den nye overenskomst sikrer blandt andet farmakonomerne mærkbare lønstigninger med virkning fra den 1. april 2024 og mere fleksibilitet i hverdagen.

Ok Logo 24

Kl. 9.00 havde den sidste af i alt 1.763 farmakonomer ansat på privat apotek afgivet deres stemme ved afstemningen om overenskomsten, der kommer til at gælde fra 1. april 2024 til den 31. marts 2026.

I alt 91,4 procent af dem, der har stemt, har sagt ja til overenskomsten. Farmakonomforeningens formand Ann-Mari Grønbæk er glad for, at medlemmerne har sagt et så overbevisende ja til overenskomstresultatet:

- Jeg er både meget glad for ja’et, men også meget glad for, at vi igen ser, at farmakonomerne stemmer. Som faggruppe har vi et meget stort engagement i vores fag og arbejdsliv, og det viser både os selv og omverdenen, at vi står sammen. Så jeg vil gerne takke alle dem, der har stemt.

KLART RESULTAT

1.763 medlemmer har stemt ud af 2.582 mulige. Det giver en stemmeprocent på 68,2

91,4 % har stemt ja

7,8 % har stemt nej

0,9 % har stemt blankt

Formanden er også glad for, at de forbedringer, der blev kæmpet for ved forhandlingsbordet nu kommer ud og får betydning i farmakonomernes hverdag.

- Der kommer markante lønstigninger og de kommer tidligt. Det får stor betydning, fortæller hun.

Den langt største del af lønstigningen kommer allerede med tilbagevirkende kraft fra den 1. april i år – på den måde får farmakonomerne flest muligt penge ud af aftalen. Lønstigningerne ser sådan her ud:

  • april 2024: 6,43%
  • april 2025: 1,35%
  • november 2025: 0,22%

Lønstigningen fra april kommer til udbetaling allerede med lønnen for maj måned, så pengene er på kontoen sidst i maj.

Lokal løn bliver til skalaløn
Med overenskomsten har medlemmerne også stemt ja til at gøre lokal løn til skalaløn. Pr. 1. april 2025 bliver midlerne derfor brugt til at lægge 1.700 kr. på skalalønnen. Lokal løn som den kendes i dag udgår med virkning fra 1. april 2025, hvor alle lokallønstillæg bortfalder uden yderligere varsel. Ændringen betyder, at lønnen fra den 1. april 2025 består af skalaløn og centrale tillæg (seniortillæg, tillæg til ledende farmakonom/souscheftillæg og filialledertillæg) samt personlige tillæg. Det betyder, at farmakonomerne fremover selv skal forhandle om personlige tillæg med apotekeren, ligesom det er tilfældet på en stor del af det øvrige private arbejdsmarked.

Det har længe været et stort ønske blandt en stor andel af medlemmerne om at bruge lokallønsmidlerne på en anden måde. Blandt andet har det været et problem en del steder, at lokallønnen slet ikke er blevet brugt. Omvendt har det også været et tema i afstemningsperioden, at de, der har store lokallønsstillæg, har været skeptiske.

- Det tager jeg som formand, og vi som forening naturligvis meget alvorligt, og vi kommer til at bruge det næste år på at klæde farmakonomerne på til at få gode personlige tillæg, fortæller hun.

Derfor vil Farmakonomforeningen tilbyde forskellige værktøjer i forhold til lønforhandling som fx webinarer, artikler og guides – og selvfølgelig mundtlig og skriftlig rådgivning.
Ann-Mari Grønbæk er optimistisk på farmakonomernes vegne

- Ligesom et sundt arbejdsmiljø og arbejdstider man kan regne med, er attraktive lønvilkår vigtige for at holde på medarbejderne. I forvejen har apotekerne svært ved at rekruttere. I dag er der så samtidig meldt nye vækstprognoser ud. De ligger noget højere end forventet, og det påvirker selvfølgelig billedet, for det vil også blive afspejlet i apotekernes overskud. Ovenikøbet sker en rigtig stor del af væksten i medico-industrien, hvor man også har et godt øje til farmakonomerne. Så farmakonomerne står i en rigtig stærk forhandlingsposition, og jeg forventer, at apotekerne forstår, hvor vigtigt det er, at også medarbejderne får glæde af det overskud, deres virksomheder giver.


Du kan læse om den samlede aftale her 


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning