Overenskomstforhandlinger på Færøerne

Som med så meget andet, har Corona-krisen forsinket overenskomstforhandlingerne på Færøerne, men nu er der forhandlingsdatoer i kalenderen.

Thorshavn

Farmakonomforeningens overenskomst på Færøerne udløb 1. oktober 2019. Det er ikke usædvanligt, at fornyelsen først forhandles efter udløbet af overenskomsten, men det vil sædvanligvis ske noget tidligere end tilfældet er denne gang.

Som med så meget andet, har Corona-krisen også her forsinket forløbet, men nu håber vi, at den nye plan holder.

Der er aftalt overenskomstforhandlinger den 25. og 26. november. Der er også planlagt et medlemsmøde om aftenen den 26. november, hvor resultatet forhåbentlig kan præsenteres.


Emneord

MEDLEMSFORDELE

Som medlem har du mange fordele og muligheder.

Læs mere om Farmakonomforeningens rabatordninger eller kontakt os på:

3312 0600