Stort ja til overenskomsten fra de færøske farmakonomer

Farmakonomerne på Færøerne har stemt ja til den overenskomstaftale, der blev forhandlet på plads mellem Farmakonomforeningen og det færøske finansministerium, Fíggjarmálaráðið, i starten af maj.

Torshavn

Farmakonomforeningens formand Ann-Mari Grønbæk er glad for resultatet:

- Det glæder mig, at medlemmerne har sagt ja til resultatet, der giver lønstigninger på alle løndele. Samtidig er det rart at få lukket overenskomsten, da den, blandt andet på grund af corona, er blevet udskudt fra 2019.

Som vanligt var stemmeprocenten høj blandt de færøske medlemmer, hvor 79,7% af de stemmeberettigede gjorde brug af deres stemme. I alt 90,9 procent af dem, der deltog, stemte ja. I alt 5,5 procent stemte nej og 3,6 stemte blankt.

- Jeg vil gerne sige tak for den høje deltagelse i afstemningen. Det sender et stærkt signal om et stærkt fagligt fællesskab, og det er et vigtigt fundament for fremtidige forhandlinger, lyder det fra Ann-Mari Grønbæk. Hun fortsætter:

- Der skal også lyde en stor tak til tillidsrepræsentanterne for deres indsats med at få et ja til overenskomsten.

Overenskomsten er gældende fra den 1. oktober 2019, og derfor vil lønnen blive reguleret med tilbagevirkende kraft. Udbetalingen af reguleringen vil ske med junilønnen.

Jeg vil gerne sige tak for den høje deltagelse i afstemningen. Det sender et stærkt signal om et stærkt fagligt fællesskab, og det er et vigtigt fundament for fremtidige forhandlinger

Ann-Mari Grønbæk Formand for Farmakonomforeningen

Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning