Udviklingspuljen: Få del i mere end en halv million

En vigtig forudsætning for en god gennemførelse af projektet er at få opbakning fra kolleger og apoteker. Farmakonomen har talt med to apotekere, som jævnligt har støttet og bakket op om farmakonomer, som har ønsket at igangsætte faglige projekter på deres apoteker.

Energi og gejst
Apoteker Trine Frost Hansen, Nykøbing Apotek, har været apoteker i 7 år og for hende har det været vigtigt lige fra starten, at hendes medarbejdere har involveret sig i projektarbejde – og også gerne, hvis muligheden har været der, har været afsted og præsentere projektet på den farmaceutiske verdenskongres, FIP.

- Jeg har altid opfordret farmakonomer til at kaste sig ud i projekter, hvis de har lyst, fortæller hun. - Og hvis de så også får muligheden for at komme ud og rejse og opleve, så er det bare om at få den oplevelse med. De kommer hjem med en helt anden energi og gejst i deres hverdag, og det er super fedt.

- Og så giver de faglige projekter jo både noget til kollegerne, der lærer en masse ekstra ting - og selvfølgelig også for kunderne, tilføjer hun.
 

Der skal være tid
Hvis en medarbejder på Nykøbing Apotek får en god idé til et projekt, så er opbakningen fra apotekeren der med det samme.

- Der er - og skal - være tid til projekter, pointerer apotekeren. – Selvfølgelig er det kunderne, vi lever af, og kunderne vi skal ekspedere, men hvis ikke vi gør de andre ting også, så bliver det simpelthen for trivielt.

- Som udgangspunkt vil jeg gerne have, at der er projekter i gang hele tiden – og at alle, som har lyst, kan gå i gang, fortæller Trine Frost Hansen. – Hvis en farmakonom får en god idé, så sparrer jeg med dem og i fællesskab finder vi ud af, hvordan vi kan skrue et projekt sammen, der giver værdi og mening for både arbejdspladsen og kunderne.


Plante frø hos andre
På Nykøbing Apotek har det ofte været de samme farmakonomer, som ”løber afsted”, som Trine Frost Hansen udtrykker det.

- Og det har egentlig været fint for mig, da jeg gerne har villet vise, at her må man gerne lave projekter, fortæller hun. - Jeg siger ikke nej til nogen. Jeg opfordrer alle til at byde ind – og giver tid og plads til alle.

- Alligevel er det meget de samme, som tager initiativer til projekter, men jeg håber, at der er plantet små frø hos andre, så de også stille og roligt får lyst til at gå i gang, siger hun.


Afstem forventningerne
Et godt råd fra Trine Frost Hansen lyder at forventningsafstemme inden start på et projekt.

- Det er vigtigt at få lavet en klar fordeling af, hvor meget tid man forventer at bruge på projektet – og hvor tiden skal komme fra, siger hun. – Og præcisere, at hvis tiden lige pludselig ikke er der i det daglige skema, så er det ikke projektet, der bliver prioriteret.

- I stedet må dem, der laver projekter, tage en aften eller andet i brug. Og så får de selvfølgelig timerne på et andet tidspunkt. Så bytter vi rundt på den måde, fortsætter hun. - Det bliver noget rod, hvis kollegerne hele tiden skal løbe stærkere, fordi nogen skal gå fra og lave projekter. Så bliver alle trætte af projektet.


Inspirerer og opfordrer
Apoteker Jesper Gulev Larsen, Steno Apotek, har gennem en lang årrække løbende haft medarbejdere, som har gennemført projekter på apoteket. Og mange af projekterne har også efterfølgende været præsenteret på FIP.

- Det, der driver farmakonomerne til at lave et projekt, er, at det er et relevant projekt, som de gerne vil arbejde videre med. Jeg ”vrider ikke armene om” på dem, men jeg inspirerer dem til at gå i gang og gør dem opmærksom på de muligheder, der er for at søge bistand – både økonomisk og rådgivningsmæssigt, fx i Udviklingspuljen.

- Jeg har ikke medarbejdere, der laver projekt hvert år, men jeg opfordrer gerne, når nogen viser interesse eller har en god idé, tilføjer han.


Tre klare fordele
Jesper Gulev Larsen ser tre klare fordele for arbejdspladsen ved, at farmakonomer laver projekter:

- Det ene er, at det projekt, som farmakonomerne måtte lave, kan være interessant for apoteket at få belyst, så vi får en større viden om det ene eller det andet emne eller problemstilling, fortæller han.

- En anden vigtig ting er, at det er stærkt motiverende for den enkelte farmakonom, som er involveret i projektet. Det er i sig selv en læringsproces, og så er det afvekslende og inspirerende i medarbejderens hverdag. Og hvis farmakonomen så ligefrem kan komme ud og rejse og fortælle om projektet fx på FIP, så er det en ekstra spændende oplevelse, fortsætter han.

- En sidste ting er, at det også inspirerer kollegerne. Der er stor opbakning blandt kollegerne, når nogen laver et projekt, og så er der indimellem også nogen, der bliver inspireret til selv at gå i krig med et projekt, tilføjer Jesper Gulev Larsen.


Et godt råd
Et godt råd fra ham lyder, at hvis arbejdspladsen ikke har erfaring for projektarbejde, så er et godt sted at starte at læse om de projekter, der allerede er lavet. Det kan fx ske via farmakonom.dk, hvor der findes en oversigt over projekter i Udviklingspuljen, ligesom der også i Farmakonomen findes reportager fra FIP-kongresserne, hvor der fortælles om de enkelte projekter.

- Det kan også være en god idé at tage kontakt til de farmakonomer, som har lavet projekterne og høre, hvordan de har grebet det an. Det er mit indtryk, at farmakonomer rigtig gerne vil lære fra sig og inspirere andre. Det vil være en god start, slutter Jesper Gulev Larsen.

To Kvinder Ved Computer

Win-win for både farmakonom og apotek

Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening er enige om at bakke op om farmakonomers projektarbejde.

I fællesskab har de udarbejdet en flyer, som fortæller om udbyttet for både apotek og medarbejder, når farmakonomer laver projekter via Udviklingspuljen.

”Har du en farmakonom med god energi, der gerne vil udfordres?” Sådan lyder titlen på flyeren, som blev uddelt på Apotekerkonferencen i november 2019. 


Læs flyeren her

 

Flyeren fortæller om, at Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening har en udviklingspulje til faglige projekter, der kan skabe og sikre faglig udvikling og sætte apoteket på landkortet.

Kort om Udviklingspuljen

 • Der kan søges op til 54.000 kroner til hvert projekt.
 • Puljen er finansieret via overenskomstmidler.
 • Apoteket får refunderet farmakonomens afholdte timer i forbindelse med projektskrivningen.
 • Det er gratis at søge puljen, og man kan søge året rundt.
 • Små og enkle projekter er velkomne.
 • Der er gratis sparring undervejs fra professor Anton Pottegaard.

Udbytte for apoteket og medarbejderen

 • Projektet giver både viden til apoteket og er med til at udvikle farmakonomen både fagligt og i forhold til projektstyring.
 • Projekterne gavner såvel apoteket, som lokalsamfundet og de deltagende farmakonomer, der både får faglig viden og bliver bedre til projektstyring.
 • Apoteket kan efterfølgende nyttiggøre den nye viden. Det kan bidrage til bedre og ensartede arbejdsgange herunder kvalitetsløft af apotekets rådgivning.
 • Når projektet formidles, giver det apoteket og de deltagende farmakonomer synlighed.

Kom godt i gang

Hvis du har en idé, er det let at komme i gang. Start med at ringe til Ann Moon Raagaard i Farmakonomforeningen på telefon 2336 1683.

Du kan også læse mere på farmakonom.dk under Udviklingspuljen.

Hvis I vælger at gå videre, kan der opnås mindre tilskud til udarbejdelse af ansøgningen og formulering af projektet (op til 5.000 kroner). De penge er ud over de 54.000 kr. til selve projektet.

Udviklingspuljen

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrister for Udviklingspuljen i 2020 er:

 1. april og 19. oktober 2020 kl. 12.

Ansøgninger modtages også uden for fristerne

Projektudvalget har dog også mulighed for at tage din ansøgning i betragtning, hvis du har en ansøgning klar, og der er længe til en af de nævnte frister.

Send en mail til Ann Moon Raagaard på: amr@farmakonom.dk.

Kryds i kalenderen

Sæt et kryds i kalenderen den 8. oktober 2020. Der afholdes en workshop for projektmagere i Århus. Se nærmere i Farmakonomen og farmakonom.dk efter sommerferien.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning