FIP – tid for ansøgning

Det er coronatid, og ingen ved, om den farmaceutiske verdenskongres FIP bliver til virkelighed til efteråret. Men indtil videre planlægger FIP at gennemføre kongressen – og det gør vi så også.

COLOURBOX11946155

Så har du et fagligt projekt, som du har lyst til at præsentere resultatet af for kolleger i den farmaceutiske verden, så er det tid for ansøgning. Farmakonomforeningen stiller igen i år et antal pladser til rådighed for medlemmer.

Vi er midt i en coronatid, og planlægning kan være en svær ting. De seneste to år er FIP blevet aflyst – og dem, der i 2019 havde fået tilbud om at komme på FIP, måtte vinke farvel til en tur til Sevilla og præsentere deres faglige projekt.
I 2021 nåede vi ikke at sætte en ansøgningsproces i gang, inden FIP blev aflyst.

I år ved vi ikke, om FIP bliver gennemført, men indtil videre er det planlagt at blive afholdt den 18.–22. september – igen i Sevilla i Spanien.

De af Farmakonomforeningens deltagere, som ikke kom til FIP i 2019, har fået tilbudt at deltage i år, hvis det fortsat er relevant. De vil modtage nærmere information, når vi har fundet dette års deltagere. Det vil sige i slutningen af marts.

Derudover sætter vi yderligere pladser af til “nye” deltagere, som ønsker at præsentere et fagligt projekt på FIP – hvis altså kongressen gennemføres, som planlagt.

Lidt info om FIP
Temaet for årets FIP-kongres er: “Pharmacy United in the Recovering of the Health Care”.

FIP-kongressen er årets internationale farmaceutiske begivenhed, hvor kolleger fra hele den farmaceutiske verden mødes for at lære, dele og udveksle synspunkter, viden og erfaringer, høre foredrag, se udstillinger, deltage i paneldiskussioner og sektionsprogrammer m.v.

Link til FIP-kongressen

...jeg synes, det er fantastisk, at vi har den mulighed for at sende farmakonomer afsted udenlands, så de får den oplevelse – også at føle, at vi – med vores uddannelse og kompetencer – virkelig har noget at byde ind med i international sammenhæng

Ann-Mari Grønbæk Formand, Farmakonomforeningen

Også i år afholdes et Pharmacy Technician Symposium som en integreret del af FIP-kongressen. Symposiet afvikles fra onsdag eftermiddag og hele torsdagen.

Farmakonomforeningens deltagere forventes at deltage i både symposie og kongres.

Faglig inspiration
Farmakonomforeningen stiller igen i år et antal pladser til rådighed for danske farmakonomer, som vil præsentere en poster med et godt fagligt projekt på FIP.

– Jeg har ikke selv været på FIP, endnu, fortæller foreningens formand Ann-Mari Grønbæk.

– Men jeg har hørt og læst, når de farmakonomer, som har været afsted, med begejstring fortæller om al den inspiration, viden og erfaringsudveksling, de har fået med hjem – og om den store oplevelse det er at kunne matche og også byde ind med god faglighed og på den måde være med til at sætte den danske farmakonomfaglighed på verdenskortet.

– Jeg kender mange af de faglige projekter, da de har fået støtte fra Udviklingspuljen, hvor jeg sidder i Projektudvalget, fortsætter hun.

– Og jeg synes, det er fantastisk, at vi har den mulighed for at sende farmakonomer afsted udenlands, så de får den oplevelse – også at føle, at vi – med vores uddannelse og kompetencer – virkelig har noget at byde ind med i international sammenhæng, fortsætter hun.

Som deltager skal du præsentere et fagligt projekt inden for kongressens hovedtema på en poster. Posteren skal beskrive erfaringer, iagttagelser og undersøgelser, som kan inspirere farmakonomer og farmaceuter i andre lande.

Du kan læse mere om FIP og om selve kongresprogrammet på FIP’s hjemmeside fip.org, som løbende opdateres. Både faglig og social Alle deltagere forventes at deltage aktivt i kongressen og blandt andet stå ved posteren i de perioder, som FIP opfordrer til, at den er bemandet. Deltagerne forventes ligeledes at deltage aktivt i de mange faglige foredrag på kongressen for at være med til at indsamle viden om den internationale udvikling i de farmaceutiske fag – og synliggøre danske farmakonomer.

Det er også en forventning, at foreningens deltagere deltager i de arrangementer, Farmakonomforeningen afholder.

Farmakonomforeningens deltagere skal også stå til rådighed for formidling af deres projekt, blandt andet i Farmakonomen og på foreningens hjemmeside og de sociale medier.

FIP-kongressen foregår på engelsk, så du skal beherske engelsk i skrift og tale. Posteren skal præsenteres på engelsk.

Søg via ansøgningsskema på farmakonom.dk
Hvis du er interesseret i at præsentere en poster med dit projekt, skal du udfylde det ansøgningsskema, som findes her, og indsende ansøgningen senest 1. marts 2022.

I løbet af marts og senest 1. april vil du få svar fra foreningen, om du er blandt de heldige, der kan komme afsted på FIP.

Efterfølgende er det en forudsætning – for at få dækket udgifterne, at posterprojektet godkendes af FIP. Deadline for at indsende abstract til FIP forventes at blive 15. april, og svar om godkendelse bliver formentlig omkring starten af maj. Farmakonomforeningen yder som udgangspunkt støtte til rejse og opholdsudgifter samt kongresgebyr.

Udviklingspuljen

Er du ansat på privat apotek, vil der også fortsat være mulighed for at søge penge til dit projekt via Udviklingspuljen.

Læs mere her

For mere info om FIP og ansøgning

Ann Moon Raagaard
Ann Moon Raagaard

Faglig koordinator

Dir.tlf: 2336 1683

amr@farmakonom.dk


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning