Vær opmærksom på timerne hvis du skal udstationeres

Det er spændende at prøve kræfter med noget anderledes, når man er under uddannelse. Men hvis du drømmer om at blive udstationeret i forbindelse med din elevtid, så er der også praktiske ting at være opmærksom på.

Planlægger du at blive udstationeret, skal du være opmærksom på at du, når du er udstationeret ikke kan blive kaldt ind på sit eget apotek – heller ikke en lørdag.

Under ’Udstationering, "Uddannelsesapotekets ansvar’, hedder det, at man under udstationeringen "må forsøge at aftale en arbejdsuge, der tilgodeser elevens ugeskema, ellers må det tilstræbes, at timerne reguleres i ugerne før eller efter udstationeringen." Det vil sig, at du kan få lagt timer til eller trukket timer fra på dit uddannelsesapotek, hvis du fik for få eller for mange timer under udstationeringen i forhold til dit grundskema. Er du i tvivl, om hvorvidt dit timeantal bør reguleres, så vend det med din skemaansvarlige eller din tillidsrepræsentant.

Kontakt Farmakonomforeningens sekretariat på 3312 0600, hvis du har spørgsmål til udstationering eller lignende.

Pharmakon (1)

Emneord

MEDLEMSFORDELE

Som medlem har du mange fordele og muligheder.

Læs mere om Farmakonomforeningens rabatordninger eller kontakt os på:

3312 0600