Apoteksansatte bliver nu vaccineret efter alder

Farmakonomer på privat apotek kan - sammen med en lang række andre faggrupper - ikke længere visiteres til fremskyndet vaccination. Det er praksis efter, at Sundhedsstyrelsen har opdateret COVID-19-vaccinationskalenderen.

Frontpersonale i sundhedssektoren har indtil nu kunnet komme ”foran i køen” og dermed få fremskyndet deres COVID-19-vaccination, hvis de er blevet visiteret til gruppe 4 i vaccinationskalenderen. Det skete for at sikre, at man undgik et overbelastet sundhedsvæsen med meget COVID-19-smittet personale. Det er ikke længere tilfældet, og farmakonomer på privat apotek, som ikke er blevet vaccineret endnu, må derfor vente til deres ’egen’ aldersgruppe indkaldes til vaccination.

Det har ellers tidligere været gældende, at farmakonomer på privat apotek kunne blive visiteret til gruppe 4 af arbejdsgiveren, hvis de leverer sundhedsydelser med tæt fysisk kontakt som fx vaccinationsopgaver og tjek af inhalationsudstyr.

Pandemien er under kontrol
Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at man i Danmark er nået langt i udrulningen af vaccinationer, da mange ældre og personer i øget risiko for alvorlige COVID-19-forløb nu er vaccineret. Det giver mindre risiko for alvorlige sygdomsforløb, og dermed er risikoen for at overbelaste sundhedsvæsenet også blevet mindre.

Med udgangen af april 2021 er 100.000 personer i gruppe 4 færdigvaccineret, mens cirka 150.000 har fået første stik af AstraZenica-vaccinen. En stor del af gruppe 4 er dermed enten fuldt eller delvist vaccineret.
Derfor vil meget sundheds- og plejepersonale nu primært blive vaccineret efter alder – ligesom resten af danskerne, da styrelsen vil prioritere vaccination af personer i forhold til alder, så de ældre danskere kan vaccineres hurtigst muligt.

Kriterierne for, hvem der kan visiteres til gruppe 4, er derfor også blevet skærpet. Det betyder, at fx apotekspersonale, fysioterapeuter, ansatte i tandlægepraksis samt psykologer ikke mere kan få fremskyndet deres vaccination ved at blive visiteret til gruppe 4.

Hvis du ikke er færdigvaccineret med AstraZeneca
Hvis du allerede er visiteret til gruppe 4 (fremskyndet vaccination af frontpersonale), men kun har fået dit første stik med AstraZeneca-vaccinen, bliver du tilbudt en ny COVID-19-vaccination fra en anden godkendt producent.

Hvis du er visiteret, men endnu ikke vaccineret
Hvis du som farmakonom på privat apotek er blevet visiteret til fremskyndet vaccination i gruppe 4, men endnu ikke er påbegyndt vaccinationen, vil du nu først blive vaccineret sammen med din aldersgruppe.

Du kan læse mere om de ændrede kriterier på Sundhedsstyrelsens hjemmeside


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning