- Det betød rigtig meget, at jeg blev taget godt imod som ny elev

Sådan lyder det fra formand i Farmakonomforeningen Ann-Mari Grønbæk, der helt naturligt selv fortsatte med at give den faglige og sociale stafet videre til eleverne på arbejdspladsen.

AMG Skrædderstilling Beskåret

Da hun selv startede som elev, var der en elev fra hver årgang, der tog godt imod hende og fortalte om, hvordan arbejdspladsen fungerede. Ann-Mari Grønbæk oplevede, at hun let kunne gå til kollegerne for at tale om det, der var svært, og da hun selv blev udlært, var det helt naturligt at give erfaringerne og velkomsten i arbejdsfællesskabet videre. Lige nu er samme øvelse i gang på apoteker i hele rigsfællesskabet.

En varm velkomst til de nye i farmakonomfællesskabet

Den 1. september 2021 startede de nye elever, og de første par klasser fra hold 24 er allerede begyndt på Farmakonomskolen. Der er altid meget at tage ind, når man starter på en arbejdsplads – og for farmakonomeleverne er det også et spændende møde med deres nye faglighed.

Udover at blive budt på velkommen på arbejdsplads og på skolen, skal vi også byde dem velkommen som en del af farmakonomernes brede, faglige fællesskab. De fleste arbejdspladser gør noget særligt ud af at sige velkommen på. Som ny på arbejdspladsen – og som elev - er det vigtigt, at man helt fra start bliver gjort opmærksom på, at der er hjælp at hente i fællesskabet – det gælder både i forhold til fagligheden og i forhold til det at være en del af arbejdspladsen.

- Eleverne er fremtidens farmakonomer, og det er vigtigt, at de kommer godt i gang med arbejdslivet og bliver i faget. Med flere polyfarmacipatienter og flere behandlingsmuligheder er det vigtigt med lægemiddeleksperter, der kan holde fokus på lægemiddelsikkerhed, lyder det fra Farmakonomforeningens formand, Ann-Mari Grønbæk.

 

Arrangementer for elever på skolen

Fællesskabet handler også om arbejdslivet, og Farmakonomforeningen understøtter arbejdet med at klæde eleverne på i forhold til rettigheder og er opsøgende i forhold til at klæde eleverne på til et arbejdsliv med overenskomst og fagligt ansvar. Derfor tager foreningens konsulenter ad flere omgange på besøg på skolen og hilser på de nye elever, efterhånden som de er på skoleophold. Her bliver der sat fokus på alt fra elevlønnen, til skemaregler og retten til ferie samt alt muligt andet, der handler om at være ansat som elev på et apotek.

Eleverne er fremtidens farmakonomer, og det er vigtigt, at de kommer godt i gang med arbejdslivet og bliver i faget.

Ann-Mari Grønbæk Formand for Farmakonomforeningen

Tag elever med til medlemsarrangementer
Farmakonomfællesskabet rækker helt naturligt ud over både skolen og arbejdspladsen. Man er en del af det, både når man skifter arbejdsplads, og når man er færdiguddannet.

- På den enkelte arbejdsplads er det naturligt, at tillidsrepræsentanten fortæller om overenskomst og arbejdsvilkår. Men det er god stil, hvis arbejdspladsens øvrige erfarne kolleger også husker at invitere indenfor i det bredere farmakonomfællesskab, fortsætter Ann-Mari Grønbæk.

Derfor er elever meget velkomne til faglige og sociale arrangementer, når I som kolleger fra arbejdspladsen tager til et af foreningens arrangementer. Som elev behøver man ikke at være medlem første gang, man deltager i foreningens møder, når det er i følgeskab med medlemmer. Det var også ved at blive inviteret med af kolleger, at Ann-Mari Grønbæk første gang kom til et arrangement i Farmakonomforeningen:

- Det var en generalforsamling, og det handlede om en masse, jeg ikke kendte til, men det var hyggeligt, og jeg sad med kollegerne fra apoteket og spiste før mødet, og det var rart at blive set som en del af fællesskabet.

Det er vigtigt, at man aktivt inviterer eleverne. Både de helt unge, men også de ældre og mere erfarne, der måske kender andre fagområder. Det gør nemlig en forskel, at der er en kollega, der tager en under vingen i stedet for, at man ser et opslag på opslagstavlen eller i et nyhedsbrev.

Hun fortsætter:

- Da jeg senere var til elevweekend betød det noget, at der var en masse, der stillede op, og viste, at de tog mit nye fag alvorligt.

 

Faglig læring går begge veje

Faget er kernen, og det er i virkeligheden en gave, at man år efter år får nogle nye ind, som er nysgerrige på faget og som hele tiden bringer det sidste nye med tilbage til arbejdspladsen. På den måde går den faglige læring begge veje, understreger Ann-Mari Grønbæk.

Nysgerrigheden er for Ann-Mari Grønbæk vigtig at huske på.

- Når man har stået i skranken og set noget nyt, så er det meget naturligt, at man vender det med en kollega bagefter. Her er det godt også at huske på, at man bagefter kan tage det videre til eleverne og tale om det, så man lærer sammen.

Hun fortsætter: 

- Det kan også være faglig begejstring, man deler. Jeg elsker f.eks., når jeg i nye lægemidler kan se, at der er nogle, der har sat sig ned og tænkt over en problemstilling, og løst det man kan kalde et fagligt puslespil. Det kan f.eks. være forbedring af bivirkningsprofilen ved antipsykotika eller Parkinson-lægemidler, eller seje lægemiddelformer hvor der er arbejdet på at undgå førstepassagemetabolisme. Der er en stor faglig gevinst for eleverne, når man husker at give den begejstring videre, slutter hun.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning