Kongres 2020: Formandsfarvel og - goddag

Farmakonomforeningens kongres bød på rørende afsked med foreningens formand gennem de seneste seks år – og goddag til ny formand for foreningen. På grund af corona blev kongressen afholdt virtuelt. Med et par tekniske udfordringer undervejs kunne de 42 delegerede følge kongressen og deltage i debatter og afstemninger sammen, men hver for sig - hjemmefra.

Det Nye Formandskab Kongres
Farmakonomforeningens nye formandskab fra 19. november 2020 - Ann-Mari Grønbæk og Tina van der Klein

- I dag afslutter jeg en begivenhedsrig og fantastisk rejse som formand for Farmakonomforeningen. Det har været en rejse uden lige. Og jeg kommer til at tage en propfuld rejsedagbog med mig - fuld af oplevelser, sejre, men også udfordringer.

Sådan lød det fra den afgående formand Christina Durinck, da hun – ikke gik på talerstolen – men satte sig foran sit webcam og for sidste gang som formand talte til Farmakonomforeningens delegerede på kongressen, som blev afholdt den 19. november.

- Et af de principper, jeg har arbejdet ud fra i alle årene, har været, at når I tager til møder i arbejdsregi eller til familiesammenkomster, så skal ALLE vide, hvad en farmakonom er og kan - og ikke mindst kende til den kæmpe forskel, vi gør i sundhedssektoren, fortalte hun. - Et andet lige så vigtigt princip har været at sikre farmakonomer de bedst mulige vilkår. Både når det kommer til løn og til andre vigtige forhold som arbejdsmiljø, anerkendelse og bedre jobmuligheder.


Afgående formand Christina Durinck tog afsked med foreningen fra New Zealand.

En ære
Det var derfor en glad formand, som kunne præsentere en rejsedagbog fyldt med eksempler, som bekræftede, at hun havde fulgt principperne i sine handlinger.

- Vi har fået synliggjort farmakonomer som en kompetence, der er brug for i lægepraksis, og klinisk farmaceutisk service er blevet styrket på sygehusapotekerne. Vi har fået udvidet vores opgaveportefølje på apotekerne, hvor vi nu vaccinerer danskerne. Og vi er blevet synlige internationalt, hvor jeg nu har præsidenttitlen i det europæiske samarbejde, nævnte Christina blandt andet og fremhævede også overenskomstforhandlingerne og de initiativer, der var taget for at forbedre arbejdsmiljøet ude på arbejdspladserne.

Inden hun overlod stafetten til sin efterfølger på formandsposten, Ann-Mari Grønbæk, takkede hun for den store tillid at vælge hende som formand.

- Det har været en ære og et privilegium at få lov til at stå i spidsen for farmakonomerne. Stor tak til alle, jeg har arbejdet sammen med. Tak til hele det seje, tålmodige og dygtige sekretariat - og til alle bestyrelser og sektioner, sagde en tydelig berørt formand.

– Jeg kommer aldrig til at glemme den rejse, jeg har været på sammen med jer.

Tak fra alle
Efter formandens beretning takkede de delegerede på stribe – og tydeligt berørte – den afgående formand for hendes brændende engagement. Flot udtrykt af elevformand Nanna Fyllgraf Lorentzen, som takkede fra eleverne:

- Det har virkelig været en fornøjelse at samarbejde med dig, Christina. Du har et hjerte, der brænder for os elever. Vi er stolte af dit arbejde for os. Tak for din kampgejst og støtte til os elever.


Den nye formand tager afsked med sin forgænger og 'overrækker' gaver.

Formand for alle
Efter præsentation af regnskab 2019 var det tid for den nye formand, Ann-Mari Grønbæk, at overtage formandsstolen. Ann-Mari Grønbæk glædede sig til for alvor at komme i gang med arbejdet for farmakonomerne:

- Først og fremmest vil jeg sige dybtfølt tak til alle jer, der stemte på mig, og til alle dem, der tog del i valget. Det var der mange, der gjorde. Næsten halvdelen af alle, der kunne, sagde Ann-Mari Grønbæk.

- Det siger noget om os farmakonomer. Vi vil vores fag. Vi er engagerede i hinanden. Det er enorm styrke.

- Jeg vil være formand for alle medlemmer. Også for jer, der ikke stemte på mig, og dem der slet ikke stemte. I kan stole på, at jeg tager jeres ønsker og forventninger med mig i mit hverv som formand, fortsatte hun.

– Vores fællesskab er vigtigt, og jo flere der engagerer sig i fællesskabet, jo bedre. Det handler om at samle os i fagligheden. For det er den samme faglighed, vi trækker på, uanset hvor vi er ansat. Og selvom vores hverdag er forskellig, så har vi vores stærke faglighed til fælles.


Intet er, som det plejer. Formanden taler til de delegerede via et webcam.

- Jeg vil stå op hver dag og arbejde for vores fællesskab. Både i forhold til det helt nære: At man skal have det godt, når man går på arbejde, og i forhold til at man skal kunne få støtte, når det er svært, fortsatte hun.

- I formandskabet vil vi arbejde for ordentlige løn- og arbejdsvilkår, og vi vil påpege, når arbejdsgiverne ikke tager deres ansvar alvorligt.

- Og så vil vi arbejde for at sætte medicinhåndtering på dagsordenen. For vi tror på, at vi som farmakonomer kan rykke endnu mere, end vi gør i dag, hvis vi får de rigtige muligheder, sluttede hun.

Ny næstformand
På kongressen præsenterede Ann-Mari Grønbæk også foreningens nye næstformand Tina van der Klein, som hovedbestyrelsen netop havde udpeget til posten.

- Jeg har kendt og arbejdet sammen med Tina i mange år, og jeg ser frem til et tæt parløb, hvor vi kommer til at komplementere hinanden godt, sagde Ann-Mari Grønbæk.

- Hun har i mange år været formand for Den offentlige sektion, og hun bringer mange erfaringer og en rigtig god gejst med sig.

Status på strategi
Kongressen drøftede også status på Farmakonomforeningens strategi 2019-2024, som blev vedtaget på en ekstraordinær kongres i 2019. Ann-Mari Grønbæk fremlagde status på de igangsatte strategier, og efterfølgende drøftede de delegerede prioriteringer og refleksioner over de enkelte strategimål.


Kongressalen er afløst af et fælles videobillede - sammen hver for sig.

Hovedbestyrelsen fremlagde også et forslag til en mindre vedtægtsændring, som i store træk handlede om at tilrette vedtægterne i mere generelle formuleringer, så de afspejler, at der er vedtaget en strategi for foreningen for 2019-2024, som indeholder indsatsområder.

De delegerede godkendte hovedbestyrelsen indstilling til det fortsatte arbejde med de fire strategimål om: Bedre uddannelse af farmakonomer, Sikre gode og attraktive arbejdsforhold, Skabe et bredere jobmarked for farmakonomer og Komme tættere på medlemmerne.

Digital udfordring
Det nye formandskab afsluttede Farmakonomforeningens kongres med tak til de delegerede – og håbede, at de fremover – på den anden side af corona - igen kan mødes fysisk og ikke virtuelt.

- Jeg kan ikke se, mærke og føle stemningen hos jer, når I sidder bag en skærm. Det giver et stort hul, men tak for jeres tid, sluttede Ann-Mari Grønbæk.

Læs hele reportagen fra kongressen i Farmakonomen nr. 10, som udkommer den 16. december.

Læs interview med både den afgående og den nytiltrådte formand – også i næste nummer af Farmakonomen.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning