Døjer I med dårligt arbejdsmiljø?

Konsekvenserne af dårligt arbejdsmiljø kan være store både for den enkelte og for arbejdspladsen. Men hvad kan man gøre, når arbejdsmiljøet skranter?

Nedtrykt Kvinde

I sidste ende er det altid arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at arbejdsmiljøet er sikkert og sundt, men alle kan spille en rolle i at reparere på et dårligt arbejdsmiljø. Men Farmakonomforeningens konsulenter står til rådighed med hjælp og sparring i alle dele af processen.


Kontakt jeres arbejdsmiljørepræsentant (AMR)

Hvis du som farmakonom oplever problemer med arbejdsmiljøet, er det vigtigt, at du kontakter jeres arbejdsmiljøorganisation. Den består af jeres arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og arbejdsmiljøleder. En af deres opgaver er nemlig at behandle og forebygge arbejdsmiljøproblemer lokalt.


Brug APVen


Mindst hvert tredje år, og når der sker ændringer, som kan påvirke arbejdsmiljøet, skal der udarbejdes en arbejdspladsvurdering (APV), og en skriftlig handleplan. APV’en er en mulighed for at identificere problemerne, og det er derfor vigtigt, at så mange som muligt deltager i arbejdet, og ikke mindst, at I er ærlige om udfordringerne. Den skriftlige handleplan gør det også muligt at sætte konkrete mål og sikre opfølgning.  


Kontakt Arbejdstilsynet


Hvis ikke det bliver løst lokalt, så opfordrer vi til, at I henvender jer til Arbejdstilsynet, på deres hotline 70 12 12 88. Arbejdstilsynet tilbyder som offentlig myndighed vejledning og behandler klager over arbejdsmiljøet. Det er også muligt at registrere en skriftlig klage på arbejdstilsynet hjemmeside. Alle klager registreres anonymt.


Læs mere her


Arbejdstilsynet foretager tilsynsbesøg hos alle virksomheder. Besøgene kan være rutinemæssige eller foranlediget af klager. Uanset hvad så vil den tilsynsførende inddrage den viden Arbejdstilsynet har om virksomheden. Hvis de f.eks. har viden om, at medarbejderne ikke er trygge ved at udtale sig, når ledelsen er til stede, så kan Arbejdstilsynet vælge at gøre brug af individuelle interviews.

Hvis der i forbindelse med et tilsyn bliver konstateret at der er problemer med arbejdsmiljøet, så har Arbejdstilsynet en række forskellige værktøjer, de kan tage i brug overfor virksomheden. Det er alt sammen redskaber, der har som mål, at virksomheden får løst arbejdsmiljøproblemerne.


Særligt for dig  privat apotek

Rådgivningsvirksomheden CRECEA har en kontrakt med apotekerne om at tilbyde rådgivning og assistance i alle led af arbejdet med arbejdsmiljø. På apotekerens invitation hjælper de også det enkelte apotek med konkrete problemstillinger og i forbindelse med APV’en.

CRECEA tilbyder også anonym rådgivning om arbejdsmiljøspørgsmål til arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter og kan kontaktes på tlf. 7010 8600.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail til: raadgivning@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning