Adi er vores første kommunale arbejdsmiljørepræsentant

Efter knap tre måneders ansættelse på Fredericia Rusmiddelcenter blev farmakonom Adi Clausen valgt som AMR af sine nye kolleger. Men selv om hun er nyansat, kommer hun med mange års erfaring som AMR fra privat apotek. Vi bruger så mange timer på arbejdet, så det er vigtigt, at man også er tryg og trives på arbejdspladsen, siger Adi Clausen.

Der er rift om farmakonomerne. På det kommunale område er antallet af ansatte farmakonomer også steget støt de senere år. I starten af 2023 startede farmakonom Adi Clausen på rusmiddelcentret i Fredericia Kommune. Og knap tre måneder efter sin ansættelse blev Adi så valgt af sine kolleger som stedets nye arbejdsmiljørepræsentant (AMR – også kendt som AMiR). Hun er dermed den første kommunalt ansatte farmakonom, der også er valgt som AMR.

Det faldt hende dog ikke svært at stille op, selv om arbejdspladsen og kollegerne er helt nye.

- Jeg har arbejdet på privat apotek indtil for nylig og har i mange år været arbejdsmiljørepræsentant. Da den ene AMR-post blev ledig på mit nye arbejde, opfordrede min leder, Majbritt Grundvad, og nogle kolleger mig til at stille op, fortæller Adi Clausen.

Tæt samarbejde med andre faggrupper

På rusmiddelcentret er Adi eneste farmakonom, og hun arbejder tæt sammen med en lang række andre faggrupper som sygeplejersker, læger, socialrådgivere, sagsbehandlere, pædagoger mv.

- Jeg troede egentlig, at jobbet hovedsageligt bestod i dispensering og udlevering af substitutionsmedicin, men den del udgør kun cirka en fjerdedel af mit arbejde. Resten af arbejdet består af administrative opgaver i systemerne FMK, Nexus og HD-Medicin, samt helbredsundersøgelser, borgersamtaler og sparrings med andre faggrupper, fortæller Adi Clausen.


Adi Clausen blev ny AMR kort efter sin ansættelse i Fredericia Kommune.

Hun mener, at det er vigtigt, at man som medarbejder har flere kandidater at vælge mellem, når det gælder ens AMR. Til dette valg stillede Adi og én anden op, og bagefter kunne Adi kalde sig ny AMR på rusmiddelcentret. På grund af hendes korte ansættelsestid skulle der dog lige gives en dispensation, før valget var endegyldigt.

Ros til medarbejderrepræsentanterne
- I Farmakonomforeningen ser vi medarbejderrepræsentanterne ude på arbejdspladserne som værende vores væsentligste ressource til at påvirke drøftelserne om arbejdsmiljøet og arbejdsvilkårene lokalt. De gør en indsats for fællesskabet og for at sikre, at kollegernes stemme bliver hørt, siger Eva Bue Bitsch, konsulent og sekretær for arbejdsmiljøudvalget i Farmakonomforeningen.


Eva Bue Bitsch og resten af foreningens sekretariat sætter stor pris på samarbejdet med medarbejderrepræsentanterne.

Eva Bue Bitsch fortæller, at foreningens sekretariat er glade for det tætte samarbejde med medarbejderrepræsentanterne. Samarbejdet bidrager til at klæde repræsentanterne på i forhold til at løse konkrete udfordringer, ligesom det giver foreningens medarbejdere i sekretariatet viden og pejlinger ude fra arbejdspladserne, som de kan bruge, når Farmakonomforeningen arbejder for at forbedre vilkårene for medlemmerne gennem aftaler med arbejdsgivere og gennem politisk interessevaretagelse.

Kan blive for meget
Farmakonom Adi Clausen er da også opmærksom på, at der er meget at se til i den nye stilling. Derudover er Adi Clausen også kommet med i et MED-udvalg i Fredericia Kommune. Kort fortalt, så har kommunens MED-udvalg til formål at styrke medbestemmelsen og medindflydelsen for de ansatte.

- Jeg har talt med min leder om, at vi må se, om det bliver for meget, at jeg også er med i MED-udvalget. Det skal nødigt blive for meget for mig – eller for min nærmeste kollega, som kan risikere at skulle overtage mine opgaver, hvis jeg sidder med andre ting, fortæller Adi Clausen.


Adi Clausen er klar på de mange nye udfordringer

Lige nu er hun dog bare begejstret for sit nye, spændende arbejde, sine nye kolleger og for at være blevet AMR. Hun er også aktiv i Farmakonomforeningens arbejdsmiljøudvalg, så det er et hjertebarn – arbejdsmiljøet – som hun nu får lov til at arbejde videre med i nye rammer.

- Vi bruger så mange timer på arbejdet, så det er vigtigt, at man også er tryg og trives på arbejdspladsen, siger Adi Clausen om, hvorfor hun har valgt at engagere sig i netop dette område.

Nu er hun så de knap 50 kollegers AMR på Fredericia Rusmiddelcenter – sammen med socialrådgiver-kollegaen Brian Poulsen.


Adi (tv) sammen med sin AMR-kollega, Brian Poulsen, og leder Majbritt Grundvad.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning