Farmakonomer befandt sig i coronaens epicenter

Sabina Bisgaard fra Aalborg Universitetshospital er en af de farmakonomer, der oplevede det på nærmeste hold, da covid 19-smitten rykkede ind i Danmark og på hospitalerne. Således befandt hun og kollegerne sig pludselig stående på en stue med smittede uden anden beskyttelse end plastichandsker. På Regionshospital Nordjylland, Hjørring, medførte foråret 2020 også en anderledes hverdag for farmakonom Neia Rosenkilde og kollegerne. Region Hovedstaden har undervejs ligget meget højt med smittetryk og antallet af indlæggelser. Det har kunnet mærkes på hovedstadens sygehuse og hospitaler, fortæller Elsebeth Frengler. Få beretningen om coronaens første år set med sygehusfarmakonomers øjne.

Da farmakonom på Aalborg Universitetshospital Syd i Klinisk farmaci, Sabina Bisgaard, i starten af 2020 for første gang hørte om corona og Covid-19 var hendes tanke:
”Det er en forfærdelig sygdom ovre i Kina – det kommer forhåbentlig ikke til at berøre resten af verden og os i Danmark”.

Men det skulle hurtigt komme til at berøre Sabina, hendes ni farmakonomkolleger på Aalborg Universitetshospital Syd – og alle andre danskere. Farmakonomerne på Aalborg Universitetshospital Syd blev nemlig involveret i oprettelsen af en ny pandemiafdeling.

Hospitalet skulle på kort tid flytte om, så der kunne ryddes et afsnit i hospitalet, der kunne huse eventuelle smittede – og som var godt isoleret fra resten af huset.


Sabina Bisgaard, Aalborg Universitetshospital, frygtede "italienske tilstande" i foråret 2020

Frygtede italienske tilstande
Sabina og kollegerne afventede i foråret spændt – samme med det øvrige personale i frontlinjen - om Danmark ville få ”italienske tilstande” med ekstremt høje smitte- og dødstal.

Hun fortæller, at usikkerheden både i forhold til pandemiens udvikling i Danmark, men også på et personligt plan for at blive smittet, fyldte en del for farmakonomerne på universitetshospitalet. Der var en nervøsitet for, om man blev smittet og tog smitten med hjem til familien.

- Alle havde kampgejst på hospitalet. Vi blev værdsat i noget, der var så vildt. Det var vanvittigt at opleve: Nu er de her – der ligger coronapatienter lige derinde, og vi står her inde ved siden af og blander medicin til dem, fortæller Sabina Bisgaard om sine første oplevelser med at arbejde på det nyoprettede pandemiafsnit.

I Hjørring forberedte de sig
På Regionshospital Nordjylland, Hjørring, betød coronaens indtog i foråret 2020 også en anderledes hverdag for farmakonom Neia Rosenkilde og kollegerne. Trykket på hospitalet var dog ikke været det samme, som kollegerne i blandt andet Aalborg og hovedstaden havde oplevet.

Da det brød ud i marts 2020, lavede hospitalet flere pandemiafsnit klar. Farmakonomerne lavede flere medicinrum klar til blandt andre børneafdelingen og intensiv, samt to sengeafsnit, fortæller Neia Rosenkilde.


I lang tid var der stilhed før stormen for Neia Rosenkilde, Hjørring - og så blev der travlt.

Og så kom det store rykind
Kort før jul 2020 kom beskeden: I skal gøre medicinrummet klar på pandemiafsnittet. Efter jul kom så det store rykind af Covid19-patienter på hospitalet i Hjørring. Efter kort tid var både Neia og en farmakonomkollega i gang på fuld tid på afsnittet med at dispensere medicin til de indlagte, samt pakke medicin til de patienter, som (heldigvis) bliver udskrevet og sendt hjem.

- Vi har også fået flere patienter fra Aalborg på det seneste. Nu har vi pludselig megatravlt og tager også fra. Vi har fået sygeplejersker fra andre afsnit – og fra Frederikshavn. De er ikke vant til at arbejde sammen eller være på pandemiafsnittet, så vi har hjulpet dem med alt – lige fra at forstå medicinsystemet og til alt det lavpraktiske i forhold til, hvor medicinen og alt andet er – og de er meget glade for vores hjælp. Dertil kommer, at når vi farmakonomer hælder medicinen op til alle patienter, sikrer det en ensartethed og øger patientsikkerheden, fortæller Neia om den travle periode i starten af 2021.

Højt smittetryk i hovedstaden
Region Hovedstaden har undervejs i Covid-19-året ligget meget højt med smittetrykket og antallet af indlæggelser af smittede patienter. Det har også kunnet mærkes på hovedstadens sygehuse og hospitaler. Og det har betydet forandringer i hverdagen for farmakonomerne de pågældende steder. Det fortæller farmakonom Elsebeth Frengler fra Region Hovedstadens Apotek på Herlev Hospital.

- Under første bølge i foråret var vi meget udfordret. Ingen vidste, hvad det var for en pandemi, og hvem der kunne blive smittet. Ligeledes spurgte mange afdelinger om hjælp til at blande og hælde medicin op. Der skulle også laves pandemiafsnit og flyttes medicinskabe. Så det var ret hektisk, fortæller Elsebeth Frengler.


For Elsebeth Frengler og kollegerne i hovedstaden har der været travlt under hele pandemien.

Blandt de nye arbejdsopgaver for farmakonomerne har været at skulle blande medicin for patienterne på intensivafsnittet, fortæller Elsebeth. Derudover har de – i lighed med kollegerne på Aalborg Universitetshospital Syd – skullet flytte afdelinger undervejs. Der er også blevet flyttet medicinlagre i forbindelse med, at forskellige typer af medicin er blevet anvendt til Covid-19-patienterne.

Vækst i antallet af farmakonomer
Hvad angår samarbejdet med de andre faggrupper, så har hun oplevet, at der er blevet slebet grænser af i foråret. Der har været en meget fleksibel og positiv indstilling til at løse udfordringen i fællesskab. Ligesom det blev afklaret i foråret, hvilke faggrupper der fysisk skulle ind til de smittede patienter, og hvem der ikke behøvede, herunder farmakonomerne.

For Elsebeth Frengler og de andre farmakonomer står og falder travlheden og uforudsigeligheden i hverdagen ikke ene og alene med Covid-19. Der er generelt sket stor udvidelse af hospitalet i Herlev på kort tid, og der kommer nye afdelinger hele tiden. Et meget godt tegn på det – og på farmakonomernes værdi – er, at der ifølge Elsebeth var cirka 12 farmakonomer på hospitalet i 2015. Fem år senere er de cirka 33 stk.

Stærkt fællesskab
Når Sabina Bisgaard fra Aalborg ser tilbage på 2020, så husker hun først og fremmest en anerkendelse af farmakonomernes indsats – og en stærk følelse af fællesskab.

- Samarbejdet har været stærkt. Alle har kæmpet lige fra rengøring og portører til farmakonomer, sygeplejersker og læger med videre. Selv om det var hårdt, så var det med en følelse af, at vi alle var i samme båd. De andre har været meget taknemmelige for farmakonomernes indsats, og vi har fået mange roser for indsatsen på pandemiafsnittet og alle de øvrige afsnit. Vi var virkelig værdsatte i noget, der var vildt, fortæller Sabina Bisgaard.


Sabina Bisgaard (i midten) med kollegerne Dorthe Gilbak Andersen (tv) og Nanna Lund Torp (th) har oplevet stærkt samarbejde og holdånd under pandemiens første år.

Hun håber, at året giver mulighed for mere langtidsplanlægning frem for nu, hvor tingene kan blive ændret fra dag til dag. Derudover skal hele hospitalet med tiden flytte ud på et nyt supersygehus, som bygges i udkanten af Aalborg og forventes at stå klar om et par år fra. Dén store flytning er også en enorm opgave, som venter Sabina og farmakonomkollegerne, når Covid-19 forhåbentlig er ved at være næsten glemt.

Læs hele temaet om coronaens år på sygehusene – set gennem farmakonomernes øjne – i Farmakonomen nr. 1, 2021.
Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning