Ny TR-uddannelse

Ændringer på farmakonomernes arbejdspladser betyder, at der er nye krav til tillidsrepræsentanternes kompetencer. Det tager foreningen højde for med en ny uddannelse af tillidsrepræsentanterne.

Da Farmakonomforeningen i 2019 formulerede en strategi for perioden 2019-2024, stod en ny TR-uddannelse derfor højt på dagsordenen. I strategien hedder det:

“Farmakonomforeningen vil i strategiperioden arbejde med at udvikle TR’s rolle i foreningen og på arbejdspladserne.

Traditionelt har foreningen i høj grad fokuseret på at klæde TR på til at være “lokale eksperter”, der kunne svare på spørgsmål om arbejdstid og overenskomstens indhold. Den viden skal TR i en vis udstrækning stadig have. Men fremadrettet vil foreningen i højere grad også uddanne TR som rollemodeller, der kan bidrage til at sikre gode arbejdsforhold på arbejdspladsen, facilitere et konstruktivt samarbejdsklima mellem ledelse og medarbejdere og være omdrejningspunkt for et stærkt fagligt fællesskab – i samarbejde med AMiR*.”

Derfor er Farmakonomforeningen i fuld gang med at skabe en ny tillidsrepræsentantuddannelse. Arbejdet med uddannelsen sker i samarbejde med DeltagerDanmark. De er eksperter i at hjælpe blandt andre  medlemsorganisationer med at nå deres mål ved at skabe engagement og handling.

*) AMiR står for Arbejdsmiljørepræsentant

COLOURBOX49213379

Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail til: raadgivning@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning