Opråb til sundhedsministeren: Mere lighed med medicinabonnement

11 organisationer opfordrer sundhedsminister til at indføre en abonnementsordning i medicintilskudssystemet, der fordeler udgifter over året. Det vil give mere lighed i sundhed

Medicin

Sundhedsminister Magnus Heunicke har i dag modtaget en henvendelse fra 11 organisationer, som samarbejder under Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed. I henvendelsen opfordrer organisationerne, der repræsenterer store grupper af medicinbrugere, behandlere og flere led i kæden, der behandler og forsyner danskerne med medicin, ministeren til at modernisere en del af medicintilskudssystemet.

Flere fravælger lægeordineret medicin af økonomiske årsager

Baggrunden for henvendelsen er, at stadig flere fravælger eller udskyder køb af lægeordineret medicin af økonomiske årsager.

Årsagen til, at mange ikke har råd til medicin, er typisk, at patienten netop har påbegyndt et nyt ’tilskudsår’ i systemet. Det giver store spring i, hvor meget den enkelte selv skal betale for medicinen. Det rammer især de økonomisk sårbare og skaber ulighed i sundhed. Dermed ender medicintilskudssystemets indretning med at skabe udfordringer for lige præcis de patienter, som skulle nyde godt af systemet.

Brug for handling nu

De 11 organisationer foreslår ministeren, at han sikrer, at der bliver indbygget en abonnementsordning i medicintilskudssystemet. Ordningen skal indebære, at den maksimale årlige egenbetaling på 4.272 kr. fordeles på acontobetalinger på 356 kr. om måneden. Ordningen skal samtidig sikre, at patienterne kan gå ind på ethvert apotek og hente den tilskudsberettigede medicin, som lægen har udskrevet, uden yderligere betaling.

Det digitale abonnement skal erstatte den nuværende henstandsordning, der binder patienten til ét apotek og kun må tilbydes patienter med medicinudgifter, der overstiger egenbetalingsloftet.

Forslaget om en abonnementsordning er ikke nyt. Allerede i 2017 blev et forslag om at udjævne egenbetaling drøftet i Folketingets Sundhedsudvalg. Udvalget pålagde den daværende regering at indkalde til forhandlinger om en løsning. Man drøftede løsninger, men kom ikke frem til noget. For nylig stillede Danske Regioner et lignende forslag, som et af deres 17 forslag på medicinområdet.

Derfor opfordrer de 11 organisationer ministeren til ikke at tøve længere. Der er brug for en løsning nu. Organisationerne stiller sig til rådighed med deres viden, når der skal indrettes en ordning.

11 organisationer

De 11 organisationer, der står bag henvendelsen, er en del af Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed. De 11 organisationer er 3F, Danmarks Apotekerforening, Danske Handicaporganisationer, Danske Patienter, Diabetesforeningen, Farmakonomforeningen, IGL Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler, Kræftens Bekæmpelse, LIF, Lægeforeningen og Ældre Sagen.

Læs de 11 organisationers henvendelse til sundhedsministeren og Folketingets Sundhedsudvalg her. Læs dokumentationen for udfordringerne med det aktuelle tilskudssystem her.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning