Svær medicinhåndtering i kommunerne – hvordan kan apoteksfarmakonomer hjælpe?

Det er ikke nogen hemmelighed, at mange kommuner er udfordret, når det kommer til medicinhåndtering. Det har potentielt stor betydning for livskvaliteten for hver enkelt borger, der er ramt.

Hænder Med Blisterpakning

Men hvad er det lige præcis udfordringerne består i? Og hvordan kan apoteksfarmakonomer bidrage til at løse udfordringerne? Det satte Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening sig for at få undersøgt. For at få udført undersøgelsen blev der lavet en aftale med Pharmakon, der netop har offentliggjort resultaterne.

Farmakonomforeningens formand Ann-Mari Grønbæk er glad for at undersøgelsen er blevet lavet:

- Den giver meget konkrete billeder af, hvordan medarbejderne rundt om i kommunerne føler sig på glatis (…) i deres daglige arbejde med medicin. Det er virkelig skræmmende læsning, men det viser samtidig potentialet for, hvor meget vi kan hjælpe, fortæller hun.

Hun vurderer, at undersøgelsen er et godt redskab, når der skal tales medicin med kommunerne i fremtiden.

Fik sat ord på udfordringerne
Undersøgelsen er baseret på interviews med kommunale chefer og medarbejdere og afdækker blandt andet, hvordan de oplever udfordringerne.

En del af billedet er at kompleksiteten er stedet. Eksempelvis er der flere borgere, der lever længere. Samtidig er de multisyge og derfor tager de også mere medicin end for 10-20 år siden. Kompleksiteten er med andre ord steget. Samtidig er der, som en af de interviewede fortæller, mange hænder inde over medicinhåndteringen. Det gør det svært at sikre overblik.

Det er også en kendt udfordring, at forskellige læger, der er inde over borgerens behandling, lægger flere præparater til uden at revurdere den samlede behandling.

Hvilken rolle spiller det lokale apotek?
En af løsningerne på nogle af de kommunale udfordringer kan være et tættere samarbejde med de lokale apoteker. Undersøgelsen har derfor også set nærmere på hvordan apoteksfarmakonomer kan være med til at styrke medicinsikkerheden i kommunerne – og hvad det kræver af farmakonomerne og deres omgivelser for at de kan bidrage til at løfte medicinhåndteringen i kommunerne.

Du kan også læse om undersøgelsen i det nyeste nummer af Farmaci 

Læs her

 

Hvis du vil læse hele undersøgelsen har du også mulighed for at gøre det.

Læs et sammendrag af undersøgelsen 

Læs hele rapporten her 


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning