Vær opmærksom på, hvad der står i din kontrakt

Ansættelseskontrakt, ansættelsesbevis og ansættelsesbrev. Kært barn har mange navne, men hvad skal der egentlig stå i sådan en kontrakt? Her er, hvad du skal sikre dig, at den indeholder.

Kontrakt

Kontrakten skal indeholde dine vilkår

Din kontrakt skal indeholde alle de væsentlige vilkår for din ansættelse. Det betyder blandt andet, at der skal stå, hvem du arbejder for, hvor du skal arbejde, hvor mange timer du er ansat til, hvad du får i løn, hvad du er ansat til at lave eller din titel, hvornår du tiltræder, hvornår du fratræder (hvis det er en tidsbegrænset ansættelse), dine rettigheder i forbindelse med løn under ferie, dine opsigelsesvarsler og hvilke overenskomster og aftaler der gælder for din ansættelse. Nedenfor vil vi forsøge at gennemgå nogle af de vilkår, som skal stå i kontrakten.


Ansættelsessted

Det skal stå i din kontrakt, hvor du skal arbejde. Hvis der alene står et ansættelsessted på din kontrakt, vil din arbejdsgiver ikke fra den ene dag til den anden kunne ændre dit arbejdssted. Men følger det fx af din kontrakt, at du kan arbejde på alle arbejdspladsens enheder fx hospitaler eller apoteker, så kan din arbejdsgiver pålægge dig at arbejde på en af de andre enheder. Derfor er det vigtigt, at du ved ansættelsen beder om, at det præcist fremgår af din kontrakt, hvor du vil kunne planlægges til at arbejde, og at du sikrer dig, at det er anført, hvis I har aftalt, at du fx kun skal arbejde på én lokation. Det vil også stille dig bedre, hvis din arbejdsgiver udvider ansættelsesområdet, idet du så vil have krav på et tillæg til din kontrakt.     


Arbejdstid

Der skal stå i kontrakten, hvor mange timer du er ansat til at arbejde. På de fleste områder er, der aftalt regler for, hvordan arbejdstiden planlægges, fx skemaperiode, overarbejde, om du arbejder i rådighedsvagt, tilstedeværelsesvagter osv. Reglerne fremgår som ofte af en arbejdstidsaftale eller overenskomst. Din kontrakt skal indeholde henvisninger til, hvor du kan læse mere om hvilke regler, der gælder for planlægning af din arbejdstid.   


Løn

Din startløn skal følge af kontrakten. Også selvom du alene får den overenskomstmæssige skalaløn, hvis din ansættelse er omfattet af en overenskomst. Typisk vil din løn så afhænge af din anciennitet, og derfor er det vigtigt, at det er den korrekte løn ved ansættelsestidspunktet, der fremgår af kontrakten. Det er altså ikke tilstrækkeligt, at der står ”løn i henhold til overenskomst” uden at der er angivet, hvordan du bliver indplaceret. Du skal huske at forhandle din løn, inden du underskriver kontrakten, da du forpligter dig til at starte i jobbet på de vilkår, kontrakten angiver. På det offentlige område er det din tillidsrepræsentant, der forhandler din løn. Hvis du fx har aftalt et løntillæg med din arbejdsgiver til samtalen, så skal det fremgå af kontrakten. Hvis du under din ansættelse stiger i løn, så skal der laves et tillæg til din ansættelseskontrakt. Det vil altså sige et selvstændigt stykke papir (elektronisk eller fysisk).

Hvornår skal du have din kontrakt

Du skal have din kontrakt senest en måned efter, at du er tiltrådt ansættelsen. Hvis der i dit ansættelsesforhold sker ændringer af dine vilkår, har du krav på et tillæg til kontrakten (fysisk eller elektronisk). Du skal have tillægget senest en måned efter, at de nye vilkår er trådt i kraft.

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker rådgivning i forhold til din kontrakt, kan du kontaktet sekretariatet mandag- fredag fra kl. 10-15 på telefon 33 12 06 00.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning