Bliver du snydt for løn?

Er der afsat den nødvendige tid til opgaverne på din arbejdsplads? Og får du løn for de timer, du faktisk lægger? Hvis du er i tvivl, så læs videre. Farmakonomforeningen hører nemlig om alt for mange farmakonomer på privat apotek, der ikke får løn for alt deres arbejde.

COLOURBOX27106821 (1)

Fagbladet Farmakonomen har sat Aase Sardorf stævne for at få svar på, hvad det betyder, hvis man et par gange om ugen lige bliver lidt længere for, at dagens opgaver kan blive klaret. Aase er farmakonom og har i over 30 år rådgivet farmakonomer, når de henvender sig til Farmakonomforeningen. Selvom hun har set det meste, bliver hun stadig overrasket og fagligt tændt, når en ny problemstilling eller et forsøg på at lave et smart smuthul på tværs af reglerne dukker op.

I sidste ende er det jo simpelthen et spørgsmål om, hvorvidt den tid, dét kræver at få udført alt arbejdet på det enkelte apotek – og i hele apotekskoncernen – faktisk er skemalagt

Aase Sardorf Farmakonom, rådgiver i Farmakonomforeningen

Hvem betaler – dig eller apotekeren?
Hun er meget klar i mælet, når hun taler om, hvad det egentlig betyder, når farmakonomer lige bliver lidt længere på arbejdspladsen for at få tingene til at glide:
- Man kan virkelig komme til at snyde sig selv. Et kvarter hist og pist nogenlunde stabilt gennem et stykke tid bliver enten til ret mange penge – eller til ret mange timer, som kunne have været en del af ens normale skema. I sidste ende er det jo simpelthen et spørgsmål om, hvorvidt den tid, dét kræver at få udført alt arbejdet på det enkelte apotek – og i hele apotekskoncernen – faktisk er skemalagt. Og hvis ikke den er, om det arbejde, der ligger ud over, så bliver honoreret som det skal efter reglerne med satserne for overarbejde. Eller om det faktisk er farmakonomerne, der kommer til at betale med ekstra tid fra deres privatliv.

02 Aase Sardorf
Aase Sardorf har rådgivet farmakonomer om løn- og arbejdsvilkår i over 30 år.

Regnestykket
Hun har fundet lommeregneren frem nu, hvor Farmakonomen har spurgt ind til, hvad der er at vinde enten i tid eller i kroner og ører for den enkelte farmakonom.
- Jeg har taget udgangspunkt i en farmakonom på løntrin 6 i mine beregninger. Det vil sige en farmakonom, der i hvert fald har været uddannet i 12 år. Det passer meget godt på mange medlemmer. Hvis vi så bare siger, at man bliver på arbejdspladsen et kvarter ekstra tre gange om ugen i 40 af årets uger – det er et ret realistisk scenarie – så hedder regnestykket: 45 min x 40 = 1800 minutter = 30 timer.
Som det fremgår, er det en hel ekstra lille arbejdsuge. Hvis tiden i stedet var en del af skemaet, ville man altså kunne holde den tid fri på et andet tidspunkt – og under alle omstændigheder ville arbejdsindsatsen på løntrin 6 (til en timeløn på 194,73 kr.) svare til en arbejdsmæssig værdi på 5.841,90 kr. Hvis tiden i stedet blev registreret (korrekt) som overarbejde ville det på løntrin 6 skulle aflønnes med 292,10 kr. pr time. Og for 30 timer ville det give en ekstra løn på hele 8.763 kr. – og det er vel at mærke uden eventuelle lokallønstillæg.

Regn med her

Regnestykket – timer
45 min x 40 = 1800 minutter = 30 timer

Regnestykket – løn:
30 timer omsat til fast løn ved en timeløn på 194,73 kr. = 5.841,90 kr
30 timer omsat til løn ved overarbejdsbetaling uden tillæg på 292,10 kr. = 8.763 kr.

- Det er mange penge, lyder det med forargelse i stemmen fra Aase Sardorf.
- Og hvis man ser på, hvad det betyder af manglende betaling på tværs af det enkelte apotek og i sektoren, så giver farmakonomerne virkelig meget ekstra til deres arbejdspladser. Det skal de have løn for, slår hun fast.
- Så jeg håber, at flere vil få øjnene op for at den store indsats de lægger, skal betales i kroner og ører, slutter hun.

Hvis du arbejder ud over, hvad dit skema siger, så tag en snak med din tillidsrepræsentant, så der kommer lukkevagter ind i skemaet. Det kan også være en god idé at holde et farmakonommøde, hvor I gennemgår reglerne. Både du og I er også altid velkomne til at henvende jer til Farmakonomforeningens sekretariat på ff@farmakonom.dk eller 3312 0600. Det kan være, at du får Aase i røret.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail til: raadgivning@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning