Hvilke regler gælder, når dit arbejdssted ændrer sig?

I Farmakonomforeningens rådgivning oplever vi mange spørgsmål til, hvad der sker når ens arbejdssted (altså det sted man møder ind på arbejde) ændrer sig med mindre end 2 ugers varsel. Så lad os sammen gennemgå reglerne for netop det.

Reglerne for ændret arbejdssted

Hvis jeres arbejdssted ændres, og jeres transporttid forøges med mere end 10 km fra jeres hjemadresse og transporttiden medfører mindst 15 minutters ekstra transporttid, er der tale om en skemaændring. 

En skemaændring skal varsles med mindst 4 uger, hvis det er en varig ændring, og mindst 2 uger hvis det er en midlertidig ændring.

Overholdes varslerne ikke, vil ændringer i skemaet honoreres efter § 8F, stk 4 i overenskomsten. Det betyder, at I skal have et tillæg på 50% ekstra for timerne I er på arbejde, hvis I arbejder indenfor almindelig arbejdstid.

Det er arbejdstiden der tillægges de 50% ekstra honorering, ikke den ekstra transporttid. Der ydes ikke betaling for den ekstra transporttid.

Et eksempel
Du skal på arbejde fra kl.10.00-17.30 onsdag. Tirsdag får du at vide, at du i stedet for at møde ind, der hvor du plejer, så skal du møde ind på en filial, der giver dig mere end 10 km ekstra transport, og 15 minutters ekstra transporttid fra dit hjem.

I det tilfælde, så træder overenskomsten regler i kraft, og du skal honoreres med 50% ekstra for de timer du arbejder. Du regner det ud på den her måde:

10-17.30 er en 7,5 times arbejdsdag. Her skal du trække en halv time fra til frokostpausen, hvis den ikke er betalt. Du skal altså honoreres med 7 timers arbejde. Af de timer, skal du have et tillæg på 50% - altså 3,5 time oveni. 7+3,5 = 10,5.

I alt skal du altså honoreres for 10,5 time den dag, fordi du skiftede arbejdssted, der gav dig en ekstra transport på mere end 10 km og 15 minutter fra dit hjem.

Hiv fat i os
Formålet med reglen er at forhindre at I kastes rundt, og med kort - eller slet ingen – varsel, skal udføre arbejdet i en afdeling, der giver meget mere transport. Og at hvis det alligevel sker, så skal I kompenseres for den gene det er, at få ændret sit arbejdssted.

Kontakt os endelig, hvis I har spørgsmål, eller hvis I ikke for honorering efter reglen i overenskomsten.

FLERE APOTEKER

Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail til: raadgivning@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning