Information om modregning i sociale ydelse pga udbetaling af indefrosset ferie

Flere medlemmer har henvendt sig til Farmakonomforeningen, idet de oplever at blive modregnet i sociale ydelser på grund af korrektion af indefrosset ferie. Det skyldes, at udbetalingen fra Apotekerforeningen påvirker den indtægt, der ligger til grund for beregning af for eksempel boligsikring.

COLOURBOX24101595

Farmakonomforeningen har opfordret til, at man kontakter UdbetalingDanmark og forklarer, at der ikke er tale om løn, men om en udbetaling af ferie. Desværre har UdbetalingDanmark afvist klagerne i de sager, vi har kendskab til, med den begrundelse at der er tale om den 6. ferieuge, og at udbetaling heraf ikke er omfattet af undtagelsen om, at der ikke skal ske modregning i sociale ydelser i forbindelse med udbetaling af indefrosset ferie. UdbetalingDanmark har derfor oversendt afgørelserne til Ankestyrelsen, der skal tage stilling til om det er en korrekt afgørelse.

Farmakonomforeningen har bedt foreningens advokat om at gå ind i sagen og kontakte Ankestyrelsen. Vi afventer resultatet af dette.

Hvis du også er blevet modregnet i sociale ydelser på grund af korrektion af indefrosne feriemidler, så hold øje med vores nyheder, hvor vi vil orientere, når der er nyt i sagen.

Hvis du er blevet modregnet og endnu ikke har kontaktet UdbetalingDanmark om dette, er det en god idé at gøre det, hvis du vil have mulighed for at få omstødt afgørelsen om modregning, hvis det lykkes for foreningen, at få medhold i sagen. Du skal klage over modregningen og vedlægge dokumentation i form af brevene, du har modtaget fra Fonden for Lønmodtagernes feriemidler, Apotekerforeningen og de forskellige ud- og indbetalinger. Vi skal dog gøre opmærksom på, at vi ikke ved på nuværende tidspunkt, hvordan ankestyrelsen forholder sig til sagen.

 

Apotekerforeningen laver FAQ om indefrosne feriemidler

Du kan finde FAQ'en lige her


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail til: raadgivning@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning